| Autor: redakcja1

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

Do przechowywania w okresie zimy 2021/2022 przeznaczono o 4 mln t ziemniaków, czyli 56% zbiorów z 2021 r. Straty w przechowywanych ziemniakach ocenia się nieco wyżej niż w roku poprzednim – na 12% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania.

Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych
Największe straty w magazynowanych ziemniakach zaobserwowano w województwach: podkarpackim - 19% oraz łódzkim - 13%, a najmniejsze w województwach: mazowieckim – 8,9% oraz kujawsko-pomorskim - 8%.

Straty w przechowywanych warzywach były podobne do poziomu z ubiegłego roku. Ich wysokość najmniejsza była w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim, natomiast największe straty poniesiono w województwach dolnośląskim oraz wielkopolskim. W bieżącym sezonie najwyższy udział warzyw kierowanych do przechowalni zanotowano w odniesieniu do marchwi i cebuli, a najniższy w przypadku kapusty.

Udział zebranych jabłek skierowanych do przechowywania w tym sezonie był minimalnie mniejszy niż w sezonie poprzednim. Większe w porównaniu do poprzedniego sezonu były z kolei straty ponoszone podczas przechowywania jabłek. Największe zanotowano w województwach wielkopolskim oraz dolnośląskim, a najmniejsze w województwie mazowieckim.


Tagi:
źródło: