| Autor: redakcja1

Ceny baraniny w Polsce i UE w 2014 roku

Po pięciu miesiącach spadkowej tendencji cen jagniąt, w kwietniu ceny te zwiększyły się w obrębie roku - poinformowała Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ceny baraniny w Polsce i UE w 2014 roku
Wzrost ten trzeba jednak traktować tylko w kontekście sezonu, gdyż związany jest ze świętami Wielkiejnocy, które w minionym roku wypadały pod koniec marca i w związku z tym następowały w marcu, a nie jak w tym roku – w kwietniu.
 
W czwartym miesiącu 2014 roku średnia cena jagniąt w Unii Europejskiej wyniosła 589 EUR/100 kg wagi poubojowej i była większa o 10% niż w marcu oraz o 7,6% niż w kwietniu 2013 roku. We Włoszech przeciętna cena wyniosła 661 EUR/100 kg i była wyższa o 21% niż w marcu i o 12,4% niż rok wcześniej.
 
Z danych zebranych przez Zawadzką wynika, że w odniesieniu do owiec ciężkich, zwyżkowa tendencja cen trwa od pół roku. Niemniej jednak wynikać może ona z rocznej stopy wzrostu tych cen, która w dwu ostatnich miesiącach była znacznie mniejsza niż w pierwszych miesiącach roku.
 
Poza tym jest ona również związana jest z prognozą tych cen. Komisja Europejska zakłada, że w 2014 r. średnia cena owiec ciężkich w UE-28 może być w granicach 504 EUR/100 kg, a zatem o 2% przekroczy poziom z 2013 r. Gdyby szacowana cena okazałaby się rzeczywistą, to dotychczasowy wzrost cen musiałby przekształcić się w ich spadek w drugiej połowie roku.
 
O poziomie cen owiec ciężkich decyduje głównie rynek Wielkiej Brytanii, na którym od początku roku maleją uboje owiec i rosną ich ceny. W styczniu uboje owiec zmniejszyły się tam o 5% w ujęciu rocznym, w lutym o 11%, a w marcu o 6%, a ceny owiec wzrosły odpowiednio o 21%, 22% i 10%.
 
W Rynku Rolnym podano także, że w kwietniu cena owiec ciężkich wyniosła 583 EUR/100 kg i była większa o 7% niż w marcu i o 8% niż rok wcześniej. W całej Unii Europejskiej przeciętna cena owiec ciężkich w czwartym miesiącu tego roku była na poziomie 557 EUR/100 kg i była wyższa o 8% niż w marcu i o 7,6% niż w kwietniu ubiegłego roku. Ceny owiec ciężkich w Polsce rozwijały się podobnie jak średnie ceny unijne, z tym że zarówno poziom tych cen, jak i skala zmian były zdecydowanie mniejsze.
 
W kwietniu przeciętna cena skupu wyniosła 388 EUR/100 kg wagi poubojowej i była większa o 1% niż w marcu i o 4% niż w kwietniu zeszłego roku. Mniejszy wzrost polskich cen niż cen unijnych spowodował, że cena w Polsce, która w kwietniu 2013 roku była o 22% niższa od ceny unijnej, w kwietniu br. była mniejsza o 30%.
 
Zarówno małe zmiany cen w odniesieniu do cen unijnych, jak też niski poziom tych cen mogą wskazywać na zmianę struktury skupu, gdyż maleje udział jagniąt do 1 roku życia, a rośnie udział owiec ciężkich.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!