| Autor: redakcja1

Niższe ceny baraniny w Polsce i UE

Zwyżkowy trend cen owiec i jagniąt występujący na początku roku przekształcił się w tendencję spadkową - poinformowała Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Niższe ceny baraniny w Polsce i UE

Ceny baraniny

W I kwartale 2015 r. średnia cena jagniąt w UE-28 wyniosła 636,3 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 548,6 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były większe niż rok wcześniej odpowiednio o 17% i 10%. W II kwartale przeciętna cena jagniąt wyniosła 587,5 EUR/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej już tylko o 0,5%, w tym w maju mniejsza o 1%, a w czerwcu o 2%. Cena owiec ciężkich w II kwartale wyniosła 544,9 EUR/100 kg i była o 4% niższa od zeszłorocznej, w tym w maju o 6%, a w czerwcu o 9%.

 

Ceny polskich owiec ciężkich zachowywały się odwrotnie w odniesieniu do cen unijnych. W I kwartale 2015 r. ich cena wyniosła 371,6 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta osiągnęła 407,2 EUR/100 kg i była o prawie 6% większa od ceny sprzed roku, w tym w maju o 7%, a w czerwcu o 2%. Niższa czerwcowa niż majowa stopa zwyżki może jednak zapowiadać przekształcenie wzrostowej tendencji z II kwartału w ponowny trend spadkowy.

 

W maju Komisja Europejska uaktualniła prognozę cen na 2015 rok. Komisja szacuje, że średnia cena jagniąt o wadze niższej niż 13 kg może wynieść 589,08 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena ta byłaby podobna do ceny ubiegłorocznej.

 

Z danych zebranych przez Zawadzką wynika, że przeciętna cena owiec o wadze większej niż 13 kg wyniosłaby 515,36 EUR/100 kg i również byłaby zbliżona do ceny sprzed roku. Jest więc oczywistym, że w kolejnych miesiącach roku ceny będą w dalszym ciągu oscylować wokół poziomów ubiegłorocznych. Z dużym prawdopodobieństwem trzeci kwartał wykaże jednak tendencję zeszłoroczną i dopiero pod koniec roku, gdy ceny owiec i jagniąt sezonowo rosną może nastąpić ich zwyżka również w ujęciu roku.

 

Jak wskazuje Danuta Zawadzka, ceny polskich owiec ciężkich będą pozostawały pod wpływem cen unijnych, choć mogą jak do tej pory realizować własną ścieżkę rozwojową, co jednak wydaje się dużo mniej prawdopodobne. Gdyby w rzeczywistości zniżka cen w UE-28 postępowała nadal, a także miał miejsce spadek cen polskich owiec ciężkich wyrażonych w euro, to bardzo prawdopodobna byłaby obniżka cen wyrażonych w złotych, z tym że ewentualna deprecjacja będzie ten spadek łagodzić, a aprecjacja pogłębiać go.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!