| Autor: redakcja1

Ceny polskich jagniąt

W styczniu 2018 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 542,6 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 516,2 EUR. W odniesieniu do cen z porównywalnych miesięcy 2017 r. ceny te były mniejsze odpowiednio o 6,2% i 6,8%.

Ceny polskich jagniąt
Cena owiec ciężkich wynosząca w styczniu 494,5 EUR/100 kg wagi poubojowej była o 5,1% większa niż w rok wcześniej, a w lutym o 14,5% do 521,5 EUR wobec 455,3 EUR. W styczniu 2018 r. cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 363,9 EUR/100 kg i była o 3% wyższa niż przed rokiem. W lutym wyniosła ona 366,75 EUR/100 kg i była o 0,3% mniejsza niż przed rokiem.
 
Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej z marca 2018 r., w 2018 r. produkcja mięsa owczego może wynieść 886 tys. t, co oznacza jej zwyżkę w porównaniu do 2017 roku o ok. 1% - 9 tys. t.
 
Komisja Europejska zakłada też, że import mięsa owczego z krajów trzecich do UE-28 może wynieść 187 tys. t, a więc byłby wyższy niż rok wcześniej o 5% - 5 tys. t. W efekcie podaż rynkowa tego mięsa zwiększyłaby się o 14 tys. t. Zdaniem Komisji przełoży się to na wzrost spożycia z 1,7 kg w wadze detalicznej na 1 mieszkańca do 1,8 kg.
 
Szacowany w 2018 r. wzrost importu i produkcji mogą być powodem obniżki cen owiec i jagniąt. W styczniu 2018 r. import mięsa owczego z krajów trzecich do UE-28 był o 21% większy niż rok wcześniej, w tym z Nowej Zelandii o 28%.


Tagi:
źródło: