| Autor: redakcja1

Zniżkowy trend cen owiec i jagniąt nadal trwa

Zniżkowy trend cen owiec i jagniąt w Unii Europejskiej, zapoczątkowana w końcu 2015 roku trwa nadal - podaje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zniżkowy trend cen owiec i jagniąt nadal trwa

Ceny owiec


W I kwartale 2016 r. średnia cena jagniąt w UE-28 wyniosła 586 EUR/100 kg wagi poubojowej i była niższa o 8% niż rok wcześniej. W II kwartale cena ta zmalała do 552 EUR/100 kg wagi poubojowej, w tym w czerwcu wyniosła 548 EUR/100 kg. W odniesieniu do porównywalnych okresów poprzedniego roku, stopy spadku tych cen stopniowo malały i wyniosły 6% i 4%.
 
Średnia cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 EUR, w tym w czerwcu 500 EUR/100 kg. W odniesieniu do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były mniejsze odpowiednio o 5%, 4% i 3%.
 
Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w I kwartale 2016 r. 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była mniejsza niż przed rokiem o 4%. W II kwartale wyniosła ona 362 EUR/100 kg, w tym w czerwcu 356 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 12% i 11%. Spadek tej ceny w I kwartale był nieco niższy niż przeciętnej ceny unijnej, ale w dwu następnych okresach sporo większy, a więc odwrotnie niż w przypadku średnich cen w UE-28.
 
Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że cena zakupu owiec w I kwartale 2016 r. wyniosła 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5%. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg zmniejszyła się w tym czasie o 6%, a cena jagniąt o wadze 12-17 kg wzrosła o 2%.
 
W dwu pierwszych miesiącach II kwartału cena zakupu owiec wyniosła 7,65 zł/kg, względem 8,65 zł/kg rok wcześniej. Zniżka tej ceny był więc taka sama jak ceny owiec ciężkich wyrażonej w euro. Wynikało to między innymi z tego, że spora część sprzedawanych owiec należała do kategorii wagowych 24-31 kg i 31-36 kg. Były to więc owce, których ceny są zazwyczaj mniejsze.
 
Cena skupu owiec w I kwartale wyniosła 7,01 zł/kg i była o 3% niższa niż w I kwartale 2015 r. Jej spadek był następstwem 12% spadku tej ceny w lutym - 5,97 zł/kg względem 6,80 zł/kg w 2015 r., gdyż w styczniu cena skupu owiec wynosząca 6,48 zł/kg była o prawie 2% wyższa niż przed rokiem, a w marcu była taka sama jak w marcu 2015 r. i wyniosła 8,59 zł/kg.
 
W pierwszych dwu miesiącach II kwartału ceny te wyniosły odpowiednio 5,86 zł/kg w kwietniu i 6,89 zł/kg w maju. W odniesieniu do porównywalnych miesięcy 2015 roku były one mniejsze o 12% i o 4%. Malejące stopy zniżki cen w Unii Europejskiej mogą świadczyć o nadchodzącej zmianie trendu, ale proces ten może potrwać przynajmniej przez cały trzeci kwartał.
 
Podaż owiec jest bowiem stosunkowo duża. W krótkookresowej prognozie z lutego 2016 r. Komisja Europejska przewidywała zwyżkę produkcji o 1% i importu o 2%. Wzrost przywozu może być jednak większy od przewidywanego.


Tagi:
źródło: