| Autor: redakcja1

Kontynuacja spadkowej tendencji cen owiec i jagniąt

W styczniu cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 461,06 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 454,32 EUR/100 kg. Cena w styczniu była o 9%, a w lutym o 13% mniejsza niż rok wcześniej.

Kontynuacja spadkowej tendencji cen owiec i jagniąt

Ceny owiec

Na Litwie i w Polsce ceny owiec w dwu pierwszych miesiącach br. się zwiększyła. W styczniu cena polskich owiec ciężkich wyniosła 353,27 EUR/100 kg i była o 8% wyższa niż rok wcześniej. W lutym wyniosła ona 367,78 EUR/100 kg i była 6% większa niż w lutym 2016 r. Na Liwie roczna zwyżka tych cen była jeszcze wyższa i wyniosła odpowiednio 36% i 18%. W obu przypadkach mogło to być spowodowane bardzo niskim poziomem cen na początku 2016 r.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, cena jagniąt w UE-28 w styczniu osiągnęła poziom 570,25 EUR/100 kg i była o 6% niższa od ceny sprzed roku. W lutym zmalała ona do 520,75 EUR/100 kg i była o 10% mniejsza niż przed rokiem. We Włoszech, spadek cen był głębszy i wyniósł odpowiednio 12% i 11%. W styczniu cena skupu żywca baraniego w Polsce była w granicy 6,20 zł/kg, a w lutym 6,26 zł/kg. Cena w styczniu była o 4% niższa niż przed rokiem, a w lutym o 5% wyższa.
 
Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika z kolei, że w styczniu cena zbytu jagniąt poniżej 12 miesięcy wyniosła w Polsce 7,81 zł/kg wagi żywej i była o 4% mniejsza niż przed rokiem. W lutym cena osiągnęła granicę 7,67 zł/ kg i była o 2% niższa od ceny z lutego 2016 r. Nieco inny trend rozwojowy, a także większy poziom tych cen niż cen skupu są prawdopodobnie pochodną innej struktury skupowanych owiec.
 
Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej, z lutego 2017 r. wynika, że w 2017 r. produkcja mięsa baraniego w UE-28 wyniesie prawdopodobnie 891 tys. ton i będzie o 1,7% wyższa niż rok wcześniej. Jej zwyżka w UE-15 może wynieść 1,5%, a w UE-13 3,5%. Nastąpi także niewielki wzrost przywozu mięsa baraniego, a także konsumpcji, które w przeliczeniu na mieszkańca pozostanie na zeszłorocznym poziomie 1,8 kg w wadze detalicznej. W wyniku czego, w 2017 r. ceny owiec powinny utrzymać się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Dotychczasowy spadek powinien zatem zostać zrównoważony ich zwyżką w drugiej połowie roku.
 
Tymczasem z dokumentu Komisji Europejskiej z marca 2017 r. wynika, że w obu półroczach zwiększy się produkcja. Będzie ona następstwem wzrostu w Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji i we Włoszech.
 
W tym ostatnim przypadku może on być największy i w całym roku wynieść nawet kilkanaście procent. Taka prognoza może wróżyć jedynie kolejny rok spadkowej tendencji cen. Dla przypomnienia, w 2016 r. przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 495,32 EUR/100 kg, a jagniąt 584,42 EUR/100 kg. Cena owiec ciężkich była niższa o 3%, a jagniąt o 5% niż w 2015 r. Cena owiec ciężkich w Polsce wyniosła 357,23 EUR/100 kg i była mniejsza o 7% niż rok wcześniej. Ze uwagi na deprecjację złotego wobec euro, w 2016 r. cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,95 zł/kg i była o 3% niższa niż w 2015 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!