| Autor: redakcja1

Niskie ceny polskich owiec

W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż ceny w UE-28.

Niskie ceny polskich owiec
Cena polskich owiec ciężkich wyniosła 369,70 EUR/100 kg i była o 2,3% większa niż w I półroczu 2017 r. Zwyżka cen wyrażonych w złotych była jeszcze niższa niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na nią aprecjacja złotego wobec euro.
 
W I półroczu 2018 r. cena wyniosła 6,65 zł/kg w stosunku do 6,61 zł/kg rok wcześniej W III kwartale ceny polskich owiec rosły w dalszym ciągu, pomimo ich zniżki w UE-28.
 
Cena polskich owiec ciężkich wyniosła w III kwartale 2018 r. 427,23 EUR i była wyższa o 21,5% niż w porównywalnym czasie 2017 r. Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach trzeciego kwartału zwiększenie się cen owiec w Polsce wyniosło 1,3%, w tym w sierpniu 0,9%.


Tagi:
źródło: