| Autor: redakcja1

Pogłowie owiec

W czerwcu 2017 r. pogłowie owiec liczyło 261,2 tys. sztuk i było o 10,4% większe niż rok wcześniej.

Pogłowie owiec
Populacja maciorek owczych wzrosła w skali roku w sporo większym stopniu, bo o 23,1% ze 137,5 tys. sztuk do 169,4 tys. sztuk. Głównym powodem wzrostu pogłowia owiec jest dopłata do owiec.
 
Płatność ta pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020. Wysokość wsparcia wynosi 27,46 EUR/sztukę, co w 2016 r. przekładało się na 111,95 zł/sztukę, a w 2017 r. 101,85 zł/sztukę. Przysługuje ona rolnikom posiadającym minimum 10 sztuk maciorek owczych w wieku powyżej 12 miesięcy, przy czym przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.
 
Uzależnienie płatności od posiadania co najmniej 10 sztuk maciorek owczych jest przyczyną większego wzrostu ich pogłowia, niż całkowitego pogłowia owiec. Tym niemniej przedstawiona w ostatnim badaniu GUS zwyżka pogłowia maciorek jest również zapowiedzią kolejnego wzrostu pogłowia owiec w czerwcu 2018 r.
 
Zwiększenie się pogłowia owiec dotyczyło prawie wszystkich województw. Wyjątek stanowiły jedynie cztery województwa, tj. małopolskie, opolskie, śląskie i zachodniopomorskie, w których pogłowie zmalało odpowiednio o 1,6%, 12,7%, 13,8% i 0,1%.
 
W dwóch z tych województw spadkowi ogólnego pogłowia towarzyszył wzrost pogłowia maciorek owczych. W woj. małopolskim o 10,1% i w woj. zachodniopomorskim o 4,6%. Stosunkowo duży wzrost pogłowia maciorek owczych w woj. małopolskim, przy spadku ogólnego pogłowia owiec spowodował, że udział pogłowia maciorek owczych w ogólnym pogłowiu owiec w tym województwie stał się największy w kraju i wyniósł 72,2% wobec przeciętnej 64,8%.
 
Wzrost odnotowano w pięciu województwach, jak dolnośląskie - o 26,5%, podkarpackie - o 25,8%, śląskie - o 69,3%, świętokrzyskie - o 67,7% i woj. wielkopolskie - o 31,5% i był on przynajmniej dwukrotnie większy niż średni w kraju.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, zwyżka w pięciu następnych województwach, jak kujawsko-pomorskie o 6,9%, lubelskie o 13,9%, lubuskie o 9,5%, łódzkie o 12,3% i pomorskie o 14,1%, oscylowała wokół średniej ogólnopolskiej. W pozostałych dwóch województwach mazowieckie i podkarpackie wzrost pogłowia był stosunkowo mały i nie przekroczył 2%.
 
Nadal największe pogłowie owiec znajdowało się w woj. małopolskim, choć udział pogłowia znajdującego się w tym województwie w pogłowiu krajowym zmalał z 32,3% w czerwcu 2016 r. do 28,8% w czerwcu 2017 r. Znaczne pogłowie owiec występuje również w woj. podlaskim, a jego udział zwiększył się w omawianym okresie z 8,2% do 9,3%.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!