| Autor: redakcja1

Wyższe pogłowie owiec

Jak wynika z danych Eurostat, w grudniu 2017 r. pogłowie owiec w EU-28 wyniosło 87,5 mln sztuk i było o 0,7% wyższe niż rok wcześniej.

Wyższe pogłowie owiec
W Irlandii zwiększyło się ono o 13,5%, w Austrii o 6,1%, na Łotwie o 3,7%, na Litwie o 3,6%, w Wlk. Brytanii o 3,1%, a w Chorwacji o 2%. Obniżka pogłowia nastąpiła między innymi w Grecji o 2%, we Francji o 4%, w Portugalii, Rumunii i na Słowacji po 1%.
 

W Polsce, w grudniu 2017 r., w sumie pogłowie owiec liczyło 267,9 tys. sztuk, w tym pogłowie maciorek owczych 166,2 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2016 r. pogłowie owiec zwiększyło się o 9,7%, a maciorek owczych o 17,6%. Sporo większy wzrost pogłowia maciorek owczych niż ogólnego pogłowia owiec wpłynął na zwyżkę ich udziału w ogólnym pogłowiu owiec z 58% w 2016 r. do 62%.
 

Największe pogłowie owiec znajdowało się w woj. małopolskim. W wyniku nieco mniejszego, niż średni w Polsce, rocznego wzrostu pogłowia w tym województwie o 9%, udział tego województwa w krajowym pogłowiu minimalnie zmalał z 33,3% w grudniu 2016 r. do 31,9%. Wzrósł z kolei udział takich województw, jak dolnośląskie, lubelskie, podlaskie i wielkopolskie. Na uwagę zasługuje podlaskie i lubelskie, na obszarach których występuje choroba ASF.
 

Znacznie większy wzrost pogłowia w tych województwach niż średni w kraju w woj. lubelskim roczna zwyżka pogłowia owiec wyniósł 23,5%, a w woj. podlaskim 30,2% sugeruje, że może to mieć związek ze zmianą profilu niektórych gospodarstw polegającej na wycofaniu się z produkcji trzody na rzecz produkcji owczarskiej.

 


Tagi:
źródło: