| Autor: redakcja1

Rynek baraniny

Rok 2016 nie był zbyt dobry dla polskich producentów żywca baraniego.

Rynek baraniny

Ceny baraniny

Ceny skupu wprawdzie oscylowały wokół cen z wcześniejszego roku, ale ich spadki były stosunkowo głębokie, a wzrosty niewielkie.
 
W pierwszym kwartale u.r. cena skupu wyniosła 7,01 zł/kg, a w drugim 6,62 zł/kg. Ceny te były mniejsze niż w analogicznych kwartałach poprzedniego roku odpowiednio o 3% i 7%. W III kwartale wyniosła ona 7,23 zł/kg i była większa o 1% niż przed rokiem, w tym we wrześniu o 4,4%.
 
W listopadzie cena skupu owiec była taka sama jak rok wcześniej, tj. 6,52 zł/kg, a w grudniu ponownie o kilka procent zmalała. W rezultacie w okresie I-XI cena skupu owiec była o 4% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 6,90 zł/kg względem 7,19 zł/kg w 2015 r. Jej zniżka byłaby głębsza gdyby nie deprecjacja złotego wobec euro, działająca korzystnie na ich poziom.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, spadek cen na polskim rynku był jak zwykle pochodną mniejszych cen na rynku unijnym. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że roczna cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro była w 2016 r. o 7% niższa niż w 2015 r.
 
W I kwartale 2016 r. cena ta wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 4% mniejsza niż rok wcześniej. W II kwartale cena zmniejszyła się do 362 EUR/100 kg wbc i w odniesieniu do II kwartału 2015 r. była niższa o 12%. W III kwartale cena owiec wyniosła 353,03 EUR, a w IV kwartale 345 EUR/100 kg wbc. Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 7,2% i 7,5%, w tym w grudniu o 11%.
 
W najnowszej ocenie z 15 września 2016 r., Komisja Europejska szacuje, że w 2017 r. produkcja baraniny wzrośnie o 0,4%. Zwiększy się też prawdopodobnie import baraniny o 1%. Tym niemniej spożycie baraniny pozostanie na poziomie z 2016 r. i wyniesie 1,9 kg/mieszkańca, a to ze względu na przyrost liczby ludności.
 
W związku z tym, w 2017 r. ceny żywca baraniego będą oscylować wokół poziomów z 2016 r., a ich roczny poziom będzie zbliżony lub nieco większy od zeszłorocznego. Wskazuje na to też prognoza cen przedstawiona przez Komisję Europejską w grudniu 2016 r.


Tagi:
źródło: