| Autor: redakcja1

Rynek owiec w Polsce i UE (styczeń 2016)

W Unii Europejskiej, od listopada 2015 r. mamy do czynienia z obniżką cen jagniąt i owiec ciężkich w ujęciu roku. Jak, podaje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w styczniu średnia cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 504 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 5% mniejsza od ceny sprzed roku, a cena jagniąt wynosząca 604 EUR była niższa o 8%. Zniżka cen owiec ciężkich nie dotyczyła wszystkich krajów.

Rynek owiec w Polsce i UE (styczeń 2016)

Ceny owiec

W Polsce cena tych owiec wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 8% większa niż w styczniu 2015 roku. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosła 16,78 zł/kg wagi poubojowej, a więc to 7,89 zł/kg wagi żywej. Cena wyrażona w złotych była o 10% większa niż przed rokiem, gdyż osłabienie złotego dodatkowo wpłynęło na zwiększenie jej poziomu.
 
W lutym cena jagniąt wyniosła w UE-28 577 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena ta była niższa o 5% od ceny styczniowej, o 9% od ceny z lutego 2015 r., co oznacza pogłębienie trendu zniżkowego.
 
Cena owiec ciężkich wyniosła 518 EUR/100 kg i była o 3% wyższa niż w styczniu 2016 r. i o 4% mniejsza niż w lutym 2015 r. W tym wypadku mamy zatem do czynienia ze złagodzeniem spadku. Trudno jednak na razie jednoznacznie ocenić czy jest to związane z poprawą sytuacji na rynku owiec ciężkich, czy jest to jedynie przejaw wcześniejszego sezonowego wzrostu tych cen wynikającego ze zbliżającej się Wielkanocy. Malejąca od kilku miesięcy stopa zniżki może jednak zwiastować zmianę tendencji rozwojowej tych cen.
 
W ocenie Danuty Zawadzkiej, przemawiają za tym także ostatnie, zweryfikowane dane pochodzące z DEFRY i AHDB, które wskazują, że w Wielkiej Brytanii, a więc w kraju decydującym o cenach owiec ciężkich w Unii Europejskiej, uboje owiec w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. będą nieco niższe niż w porównywalnym czasie 2015 r.
 
W IV kwartale mogą one z kolei być wyższe o 9%. Taka sytuacja może oznaczać, że do końca trzeciego kwartału ceny owiec mogłyby być podobne lub nieco większe od cen ubiegłorocznych, po czym w IV kwartale może nastąpić ich ponowny spadek.
 
Według Komisji Europejskiej wynika, że cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w lutym 345 EUR/100 kg. W odróżnieniu od rozwoju cen owiec w UE-28, cena polskich owiec była mniejsza niż w styczniu o 10% i o 4% niż rok wcześniej. Ta sama cena wyrażona w złotych wyniosłaby 15,17 zł/kg wagi poubojowej, a zatem 7,13 zł/kg wagi żywej. Oznacza to jej zwyżkę o 1% w ujęciu roku, który wynika jedynie z deprecjacji złotego względem euro. W przypadku Polski, przynajmniej na razie, nie widać więc ani poprawy sytuacji, ani sezonowego wzrostu cen, który prawdopodobnie wystąpi dopiero w marcu.Tagi:
źródło: