| Autor: redakcja1

Spadek cen jagniąt w UE i Polsce

W I kwartale 2017 r., w UE-28 cena jagniąt wyniosła 527 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 10% mniejsza niż rok wcześniej.

Spadek cen jagniąt w UE i Polsce

Ceny owiec


W kwietniu cena jagniąt wyniosła 516 EUR/100 kg , a w maju 517 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej o 8% i 5%. Cena owiec ciężkich w I kwartale 2017 r. wyniosła w UE-28 457,02 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 12% mniejsza niż rok wcześniej. W kwietniu cena owiec wyniosła 491,5 EUR/100 kg i była o 7% niższa niż rok wcześniej 2016 r.
 
W maju wyniosła ona 523 EUR/100 kg i była taka sama jak rok wcześniej. Oznaczać to może, że w II kwartale 2017 r. roczne stopy obniżki cen owiec i jagniąt będą mniejsze niż w I kwartale, co może sugerować nadchodzącą zmianę trendu zniżkowego na wzrostowy.
 
W Polsce cena owiec w I kwartale 2017 r. wyniosła 357,5 EUR/100 kg i była o 2,6% mniejsza niż rok wcześniej. W kwietniu cena polskich owiec ciężkich wyniosła 363 EUR/100 kg, a w maju 367 EUR/100 kg. W kwietniu 2017 r., w stosunku do kwietnia 2016 r., cena owiec była niższa o 1%, a w maju o tyle samo wyższa.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, cena skupu żywca baraniego wyniosła w I kwartale 2017 r. 6,62 zł/kg i była o 6% mniejsza niż w I kwartale 2016 r. W kwietniu wyniosła ona 7,45 zł/kg i była o 27% większa niż przed rokiem. Tak wysoki jej wzrost może wynikać z późniejszej w tym roku Wielkanocy. W kwietniu cena jagniąt we Włoszech, a więc na największym rynku zbytu polskich owiec była o 18,4% wyższa niż rok wcześniej.
 
W marcu Komisja Europejska szacowała, że w 2017 r. cena owiec ciężkich w UE-28 może wynieść 457,3 EUR/100 kg wagi poubojowej. W Polsce cena ta może pozostać na zeszłorocznym poziomie. Jeśli tak będzie to główną determinantą jej poziomu będzie kurs złotego wobec euro. Ewentualna aprecjacja złotego będzie oddziaływała niesprzyjająco na te ceny, powodując ich nieznaczny spadek.


Tagi:
źródło: