| Autor: redakcja1

D. Zawadzka: Rok 2015 był w miarę dobry dla polskich producentów żywca baraniego

Miniony rok był relatywnie dobry dla polskich producentów żywca baraniego z uwagi na zwyżkę cen skupu, co nastąpiło po dwóch latach spadków - podaje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

D. Zawadzka: Rok 2015 był w miarę dobry dla polskich producentów żywca baraniego

Ceny żywca baraniego

W 2014 r. cena skupu żywca baraniego była mniejsza o 2% niż rok wcześniej, a w 2013 r. o 12% niższa. W okresie I-X 2015 r. cena skupu wyniosła 7,18 zł/kg i była o 13% większa niż w tym samym okresie 2014 r. Wzrost cen na polskim rynku był pochodną wyższych cen na rynku unijnym.
 
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, ceny polskich owiec ciężkich wyrażone w euro, w okresie od marca do września 2015 r., były większe niż w porównywalnych miesiącach poprzedniego roku, ale od października zaczęły maleć.
 
W październiku cena polskich owiec ciężkich wyniosła 358 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w listopadzie 359 EUR/100 kg. W obu przypadkach były one niższe niż rok wcześniej o 2%. W październiku cena skupu wyniosła 7,05 zł/kg i była o 26% większa niż w październiku 2014 r.
 
Przynajmniej częściowo wynikało to z nieznacznej deprecjacji złotego w odniesieniu do euro.  Wnioskować można, że przy kursie wynoszącym 4,25 cena listopadowa wyniosłaby 15,26 zł/kg wagi poubojowej, a więc 7,17 zł/kg wagi żywej. Biorąc pod uwagę właściwe proporcje między ceną skupu, a ceną poubojową owiec ciężkich można sądzić, że w listopadzie cena skupu mogła wynieść 7,10 zł/kg, co oznacza 20% zwyżkę w ujęciu roku.
 
W grudniu cena polskich owiec wyniosła 399 EUR/100 kg i w porównaniu do grudnia 2014 r. była o 3% większa. Cena ta wyrażona w złotych wyniosła zatem 17,14 zł/kg wagi poubojowej i 8,05 zł/kg wagi żywej. Cena skupu mogła więc wynieść 8 zł/kg. Gdyby tak było w rzeczywistości, to oznaczałoby zmniejszenie się tej ceny w ujęciu roku o 10%, który mógłby zapowiadać powrót do trendów spadkowych na początku 2016 r.
 
Komisja Europejska szacuje, że w całym 2016 r. produkcja baraniny wzrośnie w nieznacznym stopniu. Zwiększy też prawdopodobnie import baraniny. Tym niemniej spożycie baraniny pozostanie niezmienne z uwagi na przyrost liczby ludności. Wnioskować więc można, że w 2016 r. ceny żywca baraniego będą oscylować wokół poziomów z 2015 r. Nie zmienia to wcześniejszej oceny, że w I półroczu ceny te mogą być mniejsze niż rok wcześniej, a w II większe.Tagi:
źródło: