| Autor: redakcja1

Większe pogłowie owiec

Jak wynika ze wstępnych danych GUS w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 279,5 tys. szt., w tym maciorek owczych 167,4 tys. szt.

Większe pogłowie owiec
W stosunku do czerwca 2017 r. pogłowie owiec zwiększyło się o 7%, a maciorek owczych zmalało o 1,2%. W wyniku czego udział pogłowia maciorek owczych w ogólnym pogłowiu zmniejszył się z 65% do 60%.
 
Osłabienie dynamiki ogólnej zwyżki pogłowia w porównaniu z czerwcem i grudniem 2017 r., połączone ze spadkiem pogłowia maciorek mogło wynikać z nieznacznego pogorszenia rentowności chowu.
 
W I półroczu 2018 r. cena skupu owiec była ekwiwalentem 3,9 kg mieszanki dla jagniąt, podczas gdy w I półroczu 2017 r. odpowiadało to 4 kg. Wydaje się, że ważniejszą przyczyną były niskie ceny skupu żywca, które nie zachęcały do rozwoju chowu.
 
Pogłowie owiec zwiększyło się w dziewięciu województwach, tj. w lubelskim o 30,1%, mazowieckim o 23,4%, małopolskim o 18,5%, warmińsko-mazurskim o 16,5%, pomorskim o 13,8%, świętokrzyskim o 7%, zachodniopomorskim o 5,6%, podkarpackim o 2,8% i wielkopolskim o 0,7%.
 
W siedmiu województwach nastąpiło obniżenie się pogłowia. Najwyższe miało miejsce w woj. opolskim o 35,3%, dolnośląskim o 22,8% i kujawsko-pomorskim o 21,4%. W pozostałych województwach spadek pogłowia zawierał się w przedziale 5-6%.
 
Na skutek wyższego, niż średni w Polsce, rocznego wzrostu pogłowia w województwie małopolskim, udział tego województwa w krajowym pogłowiu wzrósł z 28,8% w czerwcu 2017 r. do 31,8%.


Tagi:
źródło: