| Autor: redakcja1

W 2017 r. wzrośnie produkcja baraniny

Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej z lutego 2017 r. wynika, że w 2017 r. produkcja mięsa baraniego wyniesie prawdopodobnie 891 tys. ton i będzie o 1,7% wyższa niż rok wcześniej.

W 2017 r. wzrośnie produkcja baraniny

Produkcja baraniny


Produkcja baraniny w UE-15 może zwiekszyć się o 1,5%, a w UE-13 3,5%. Nastąpi nieznaczny wzrost importu mięsa baraniego, a także spożycia, z tym że konsumpcja w przeliczeniu na mieszkańca pozostanie na zeszłorocznym poziomie - 1,8 kg w wadze detalicznej.
 
Jak zauważa Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. przywóz baraniny do Unii Europejskiej wyniósł 24 547 tys. ton i był o 34% niższy niż rok wcześniej, w tym import z Nowej Zelandii o 34%, a z Australii i z Urugwaju zwiększył się odpowiednio o 22% i 50%.
 
Australia jest drugim krajem pod kątem wielkości importu baraniny na rynek unijny, ale jej przywóz jest niewspółmiernie mały w odniesieniu do zakupu z Nowej Zelandii. Import australijski jednak permanentnie wzrasta, a nowozelandzki maleje. W 2016 r. wwóz z Australii wypełnił w 96% przyznany Australii kontyngent na import baraniny do Unii Europejskiej, natomiast przywóz z Nowej Zelandii jedynie 76%. W ostatnich latach postępuje więc powolne wypieranie z rynku unijnego mięsa baraniego pochodzącego z Nowej Zelandii przez mięso z Australii.


Tagi:
źródło: