| Autor: redakcja1

W kwietniu wzrosły ceny pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu pasze dla bydła kosztowały więcej o 2,7% niż miesiąc wcześniej, czyli do 1578 zł/t.

W kwietniu wzrosły ceny pasz dla bydła
Ceny sprzedaży pasz dla bydła

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od marca do kwietnia 2020 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1% – o 24,2% do 2962 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych mineralnych o 3,7% do 2909 zł/t, a także mieszanek paszowych pełnoporcjowych 0,6% do 1365 zł/t, mieszanek paszowych uzupełniających1,7% do 1308 zł/t oraz spadek cen preparatów mlekozastępczych o 2,1% do 4741 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła uniwersalnych, bo o 3,1% do 3338 zł/t, a najmniejsza cieląt o 1,5% do 1832 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 74,7% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 0,3%. Co ciekawe, jedynie udział mieszanek paszowych dla krów mlecznych się zwiększył o 0,5%, a uniwersalnych zmalał najmocniej, bo o 29,7%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do cieląt, bo o 13,6% do 3187 zł/t, a najmniejszy – krów mlecznych o 4,1% do 2912 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 4,9%, a najmniejszy – cieląt – 0,1%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla krów mlecznych o 31,8% do 3547 zł/t, przy czym najbardziej potaniały uniwersalne – o 28,2% do 650 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 1,3%, a 0,1% udział w strukturze przypadł opasom i cielętom.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!