| Autor: redakcja1

W lipcu stabilizacja cen pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w lipcu pasze dla bydła kosztowały tyle samo co miesiąc wcześniej, czyli do 1438 zł/t.

W lipcu stabilizacja cen pasz dla bydła

Ceny sprzedaży pasz dla bydła


Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od czerwca do lipca 2017 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1% – o 18,2% do 3241 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych mineralnych o 1% do 3038 zł/t, preparatów mlekozastępczych o 0,6% do 4209 zł/t, a także mieszanek paszowych pełnoporcjowych – 0,4% do 1343 zł/t i mieszanek paszowych uzupełniających – 0,1% do 1189 zł/t.

 

Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła opasów, bo o 1,4% do 1428 zł/t, a najmniejsza – uniwersalnych o 0,2% do 1057 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do cieląt – o 1,1% do 1565 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 77,8% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 1%. Co ciekawe, jedynie udział mieszanek paszowych dla cieląt się zwiększył o 4,7%, a uniwersalnych zmalał najmocniej, bo o 36,5%.

 

Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do uniwersalnych, bo o 5,7% do 3385 zł/t, a najmniejszy – krów mlecznych o 0,7% do 3151 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 3%, a najmniejszy – cieląt i uniwersalnych – 0,2%.

 

Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla krów mlecznych o 22,4% do 3848 zł/t, a najmniej uniwersalne – 13,2% do 667 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,9%, a 0,1% udział w strukturze przypadł opasom.

 

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!