Uwaga zmiany w zazielenieniu – uprawy wiążące azot

Od 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich obowiązywać zaczęły zmiany w zakresie zazielenienia, co spowodowane jest zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia (UE) nr 639/2014. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące wysiewu upraw wiążących azot.

Uwaga zmiany w zazielenieniu – uprawy wiążące azot
Od 2015 roku rolnicy posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do spełnienia wymogów związanych z zazielenieniem. Najprostszym i najpopularniejszym sposobem wywiązania się z tego obowiązku do tej pory było sianie roślin strączkowych. W tym roku sytuacja może się zmienić, gdyż zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na:
  • ugorach,
  • międzyplonach,
  • pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja oraz
  • uprawach wiążących azot (rośliny strączkowe).
O ile w przypadku pierwszych trzech grup upraw nie ma to większego znaczenia, bo i tak herbicydy nie są tutaj stosowane, o tyle uprawa roślin wiążących azot bez wspomagania środkami ochrony roślin będzie znacznie utrudniona. Rośliny strączkowe z uwagi na ich powolny wzrost, ulegają znacznemu zachwaszczeniu co uniemożliwia osiągniecie plonu w odpowiedniej ilości oraz dobrego jakościowo. Wątpliwe są także w tej sytuacji ich korzyści dla środowiska, gdyż słabe rośliny nie spełniają należycie swojej funkcji tj. wiązania azotu. Zachwaszczone pole nie nadawać się będzie również na tzw. zielony nawóz, gdyż po przeoraniu do gleby trafią nasiona chwastów, co nie przysłuży się kolejnym uprawom. Korzystną zmianą dla producentów, którzy zdecydują się na uprawę roślin strączkowych w ramach EFA jest natomiast zwiększenie współczynników ważenia dla upraw wiążących azot z 0,7 do 1.
 
W związku z tymi zmianami wielu rolników zdecyduje się zapewne na międzyplony lub ugorowanie. W tych przypadkach liczyć się trzeba ze zmianą terminów. Termin dotyczący okresu utrzymania międzyplonu ścierniskowego na polu został wydłużony z 6 do 8 tygodni. W przypadku, gdy międzyplon wysiany zostanie do 20 sierpnia, będzie można go zlikwidować dopiero po 15 października, a nie jak do tej pory po 1 październik. Jest to o tyle kłopotliwe, że uniemożliwi wysianie zbóż ozimych w optymalnym terminie. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego wysiewu międzyplonu ścierniskowego (nie wcześniej niż 1 lipca) i jego likwidacja po 8 tygodniach. Należy jednak o tym fakcie poinformować kierownika miejscowego biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od wysiewu mieszanki. W oświadczeniu należy podać dzień wysiewu. Jeżeli nie dopełnimy tego zgłoszenia międzyplon będzie musiał pozostać na polu do 15 października, niezależnie od tego kiedy został wysiany.


Tagi:
źródło: