Ceny detaliczne nabiału znaczenie wyższe niż przed rokiem

Według danych Eurostat (metodologia HICP), w czerwcu 2017 r. przeciętny poziom cen detalicznych mleka, serów i jaj w Unii Europejskiej był o 3,4% wyższy niż w analogicznym miesiącu przed rokiem, podczas gdy ceny detaliczne żywności ogółem, między czerwcem 2016 a czerwcem 2017 r. wzrosły o 1,8%.

Ceny detaliczne nabiału znaczenie wyższe niż przed rokiem
Największy, wśród krajów UE wzrost cen detalicznych nabiału w relacji rocznej dotyczył krajów położnych blisko Polski. W czerwcu br. ceny mleka, serów i jaj na Łotwie były o 12,9% wyższe niż przed rokiem, a w Czechach zwiększyły się o 12,3%. Prawie 11% więcej za nabiał płacili konsumenci w Niemczech. Na Litwie, wg metodologii HICP, poziom cen detalicznych tej kategorii żywności był o 6,8%, a w Polsce o 4,4% wyższy niż w czerwcu 2016 r.
 
Jak zauważają eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, znacząco wyższe w wymienionych krajach, ceny produktów mleczarskich w sklepach znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach mleka w skupie. Wg danych KE, na Łotwie w maju 2017 r. średnia cena dostarczanego do mleczarni mleka była o 58% wyższa niż przed rokiem. Na Litwie ceny skupu były o 49% wyższe, w Estonii o 45%. W Niemczech, w maju br. roczna dynamika wzrostu ceny skupu mleka wyniosła 41%, w Czechach 35%, a w Polsce 33%. W UE, średnio za dostarczane do mleczarni mleko płacono o 25% więcej niż w maju 2016 r.
 
W czerwcu br. na Łotwie, ceny detaliczne serów i twarogów były o 8,9%, a jogurtów o 9,4% wyższe, niż w czerwcu ub.r. W Czechach, ceny detaliczne tych produktów były o odpowiednio o 13,8%, a jogurtów o 13,5% wyższe. W Niemczech za sery i twarogi w sklepach konsumenci płacili o 10,1%, a za jogurty o 6,4% więcej niż przed rokiem.
 
Co ciekawe, w UE były kraje, w których w sklepach za mleko, sery i jaja płacono mniej niż przed rokiem. W Grecji produkty te były o 3% tańsze, w Portugalii o 2,2%, a we Irlandii o 2,0%. We Francji natomiast poziom cen detalicznych nabiały zwiększył się zaledwie o 0,2%.
 
Warto jednak pamiętać, że w 2016 r. w UE spadły ceny detaliczne nabiału - przeciętny poziom cen detalicznych był o 1,9% niższy niż w 2015 r.
 
Kategoria nabiału nie obejmuje danych o cenach detalicznych masła, które ujmowane jest w kategorii tłuszczów. Eurostat, w przypadku masła nie podaje danych dla całej Wspólnoty jednak rejestruje je dla większości krajów. W czerwcu br. poziom cen detalicznych masła w Niemczech był o prawie 60% wyższy niż w czerwcu 2016 r., a na Litwie ceny tego produktu były o 36% wyższe. W przypadku Czech roczna dynamika wzrostu cen masła wyniosła 31%, Holandii 28, a Polski 24%.


Tagi:
źródło: