Czerwcowe zwyżki cen OMP w UE

W Unii Europejskiej od lutego 2016 roku zaobserwowano zatrzymanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r.

Czerwcowe zwyżki cen OMP w UE

FAMMU/FAPA podaje, że czerwiec bieżącego roku przyniósł zwyżki cen OMP w UE. W dniu 12 czerwca 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,70 EUR/kg, była zatem wyższa o 2,25% niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o ponad 6,3% niższym niż w analogicznym czasie 2015 r.). W tym czasie nieco mniej dynamicznie niż przeciętnie w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,62 EUR/kg, czyli o ok. 8,5% niższy niż przed rokiem (+1,9% w skali miesięcznej). Natomiast w ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano spadek z 7,36 PLN/kg do 7,06 PLN/kg. Z kolei wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy.

 

W połowie szóstego miesiąca czerwca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,73 EUR/kg (był to 2,7% wzrost w skali miesięcznej). Analizując drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano jeszcze wyższą cenę OMP niż w Niemczech (1,74 EUR/kg), co było o 6,75% wyższą stawką w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe zwyżki związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów (po 31 marca, gdy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP).

 

Od dnia 20 kwietnia zwiększono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego i jednocześnie zamknięto procedurę przetargową. Wzrost limitów przyczyniło się do wyhamowania tendencji spadkowej i zwyżek, ale wątpliwym jest, aby ceny OMP w najbliższym czasie w skali całej Unii wzrosły ponad próg interwencyjny.

 

W dalszym ciągu presję na ceny przetworów mlecznych w UE wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Oprócz tego niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o znacznych zwyżkach dostaw mleka w głównych krajach produkcyjnych, np. +18,5% w Irlandii, +11,9% w Holandii, +5,6% w Danii, +5,1% w Polsce, czy +1,3% we Francji.

 

Dnia 12 czerwca 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio zaledwie o 0,05% poniżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap o 5,1% wyższy niż notowania OMP eksportowanego z państw Oceanii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe.

 

Na rynku amerykańskim, u jednego z czołowych konkurentów UE, zwyżkujące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie o 5,9% niższym niż średnia we Wspólnocie (wynosząc w połowie czerwca w przeliczeniu 1,60 EUR/kg). Na rynkach UE w szóstym miesiącu br. nastąpiły również zwyżki średnich ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku (PMP).

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: