Handel mlekiem i jego produktami

Pod wpływem zwyżki cen zbytu i poprawy rentowności eksportu, a także zwiększonej konsumpcji krajowej, przy 3% wzroście skupu mleka, w obrębie pierwszych czterech miesięcy 2017 r., w porównaniu z tym samym okresem 2016 r., przemysł mleczarski zwiększył produkcję wielu grup przetworów mlecznych.

Handel mlekiem i jego produktami
Głównie wzrosła produkcja serów tartych, pleśniowych i proszkowanych o 17%, przy zwyżce produkcji serów dojrzewających i twarogów po 4% oraz przy stabilizacji produkcji serów topionych. Równocześnie wytworzono o 80% więcej wyrobów seropodobnych z białka mleka z dodatkiem tłuszczów roślinnych.
 
Zwiększono też produkcję fermentowanych napojów mlecznych innych niż jogurty oraz śmietany o 7-9%, a także suszonej serwatki oraz przetworzonego mleka płynnego, wraz z mlekiem odsprzedawanym innym mleczarniom do dalszego przerobu o 1-3%. Produkcja pozostałych przetworów mlecznych obniżyła się, przy czym najgłębszy był spadek produkcji mleka zagęszczonego o 24%, chudego mleka w proszku o 14% oraz jogurtów o 9%. Produkcja masła i tłuszczów mlecznych oraz pełnego mleka w proszku zmalała po 5%.
 
Wyniki handlu zagranicznego branży mleczarskiej w okresie styczeń-kwiecień br. były sporo lepsze niż w takim samym okresie 2016 r. Eksport przetworów mlecznych wzrósł o 4% do 1,3 mld l w przeliczeniu na mleko surowe, a jego wartość o 35% do 661,9 mln EUR, w wyniku zwyżki cen transakcyjnych prawie wszystkich artykułów mlecznych, a więc suszonej serwatki o 63%, mleka płynnego i śmietany o 56%, masła o 49%, mleka w proszku o 27%, serów i twarogów o 17%, jogurtów i innych fermentowanych napojów mlecznych o 10% oraz lodów o 4%. Jedynie ceny wywozowe kazeiny były o 3% mniejsze niż przed rokiem.
 
Import w analizowanym okresie zmalał o 15% do 510 mln l w ekwiwalencie mleka surowego, ale z powodu większych cen jego wartość zwiększyła się o 2% do 276,0 mln EUR. W efekcie ilościowa nadwyżka wywozu nad przywozem przetworów mlecznych zwiększyła się o 21% do 815 mln l w przeliczeniu na mleko surowe, z kolei wartość dodatniego salda obrotów handlowych z zagranicą wzrosła aż o 75% do 385,9 mln EUR.


Tagi:
źródło: