| Autor: redakcja1

Niższe marże przemiałowe młynów

W ostatnim kwartale 2014 r. znacznie pogorszyły się marże przemiałowe młynów. W omawianym czasie przeważały zwyżkowe trendy cen zakupu pszenicy i żyta, przy czym przez dużą część kwartału ceny mąki i otrąb dalej spadały – informuje Bank BGŻ.

Niższe marże przemiałowe młynów

Ceny pszenicy konsumpcyjnej

Jeszcze w końcówce III i na samym początku IV kwartału 2014 r. cena pszenicy konsumpcyjnej w kraju malała. Niemniej jednak przez pozostałą część ostatniego kwartału 2014 r. ceny systematycznie rosły. W efekcie tego, średnia cena w całym kwartale, wyliczona na podstawie cen tygodniowych podawanych przez zakłady i punkty skupu monitorowane przez MRiRW, wyniosła 684 zł/t. Mimo systematycznych wzrostów, była ona jednak o 0,4 proc. mniejsza niż przeciętna cena w III kwartale wynosząca 686 zł/t. Jednocześnie osiągnięta granica była o 9,2 proc. niższy niż w IV kwartale 2013 r.

Ceny żyta konsumpcyjnego

Podobnie wyglądała sytuacja na rynku żyta konsumpcyjnego, którego średnia cena w kwartale ukształtowała się w granicy 503 zł/t, a więc to minimalny spadek o 0,1 proc. wobec kwartału wcześniejszego i o 3,7 proc. niż rok wcześniej.

Ceny mąki

Jednakże w tym samym okresie przeciętne ceny zbytu mąki i otrąb zmalały w znacznie większym stopniu. Ceny mąki obniżały się jeszcze w listopadzie, a potem rosły w bardzo nieznacznym stopniu. Średnia cena zbytu popularnej mąki pszennej typu 500 sprzedawanej luzem w IV kwartale 2014 roku wyniosła 916 zł/t i była mniejsza o 4,5 proc. niż w III kwartale i o 10,6 proc. niż w IV kwartale 2013 r.

Ceny otrąb pszennych

Jeszcze większy spadek dotyczył cen otrąb pszennych sprzedawanych luzem, a ich przeciętna cena w IV kwartale wyniosła 368 zł/t i była niższa o 20,2 proc. niż kwartał wcześniej i o 29,7 proc. niż rok wcześniej. W związku z tym, szczególnie w końcówce 2014 r. marże przemiałowe były pod dużą presją.

Marża przemiałowa spadła o 36%

Liczona na cenach aktualnych marża przemiałowa przy założeniu produkcji 50 proc. mąki 500, 25 proc. mąki 750 i 25 proc. otrąb, w ostatnim kwartale 2014 r. wyniosła jedynie 96 zł/t - o 36 proc. mniejszą niż w III kwartale. Należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego młyna jest inna i zależy od prowadzonej polityki zakupowej oraz poziomu utrzymywanych zapasów, polityki sprzedażowej, regionu działania i wielu innych czynników. Jednakże, średnio osiągnięty poziom marż był niski, co może oznaczać, że sytuacja wielu młynów dosyć trudna. Należy mięć na uwadze, to że wyliczona w ten prosty sposób marża musi pokryć wszystkie koszty działalności młyna, poza kosztami surowca.

Ceny mąki zmalały w niewielkim stopniu

Pomimo wyraźnych zniżek cen zbytu mąki z zakładów, ceny detaliczne zmalały do tej pory w niewielkim stopniu. Przykładowo więc średnia cena mąki tortowej 450 w opakowaniach detalicznych (1 kg) sprzedawanej z zakładów w okresie październik-listopad 2014 r. była o 8,5 proc. mniejsza niż rok wcześniej, a cena detaliczna mąki pszennej zdaniem GUS w tym samym czasie zmniejszyła się o 3,6 proc.Tagi:
źródło: