Najwięcej produktów mleczarskich na rynki pozaunijne trafia do Azji

Według danych Eurostat w 2016 r. wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski na rynki krajów trzecich wyniosła 375 mln EUR i w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 16%. Spadek ten w głównej mierze wynikał z niższych, średnich cen uzyskiwanych w handlu oraz znaczącego spadku wolumenu sprzedaży mleka w proszku.

Najwięcej produktów mleczarskich na rynki pozaunijne trafia do Azji
Najwięcej, bo ponad połowa wartości eksportu na rynki trzecie pochodziła ze sprzedaży produktów mleczarskich do Azji, gdzie w 2016 r. trafiły produkty o łącznej wartości 193 mln EUR, co stanowiło 52% wartości całkowitego eksportu produktów mleczarskich na rynki pozaunijne. W 2016 r. wartość eksportu do krajów azjatyckich spadła o 12%.
 
Wartość eksportu produktów mleczarskich na drugi pod względem wartości rynek afrykański w 2016 r. wyniosła 82 mln EUR (22% sprzedaży na rynki trzecie), co oznacza spadek o 27% w relacji do 2015 r. Sprzedaż do pozostałych, poza UE, krajów europejskich wzrosła o 22% do 63 mln EUR (17%), a do Ameryki Pn. spadła o 47% do 23 mln EUR (6%). Zmniejszyła się również wartość eksportu do Oceanii (o 14%) oraz krajów Ameryki Pd. (o 28%).
 
W 2016 r. Algieria pozostała największym pozaunijnym odbiorcą produktów mleczarskich, jednak wartość eksportu do tego kraju obniżyła się o 21% do 41 mln EUR. Znacząco, bo aż o 62% do 34 mln EUR wzrosła wartość eksportu na Białoruś. Tym samym nasz wschodni sąsiad stał się drugim, największym wśród krajów trzecich, odbiorcą produktów mleczarskich z Polski.
 
Jak podaje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, na kolejnych sześciu miejscach uplasowały się kraje azjatyckie. W 2016 r. eksport do Chin (największego azjatyckiego nabywcy produktów mleczarskich z Polski) obniżył się o 24% do 32 mln EUR. Sprzedaż do Arabii Saudyjskiej wzrosła natomiast o 4% do 26 mln EUR, a do Wietnamu obniżyła się o 31% do 22 mln EUR. Warto zwrócić uwagę na znaczący, bo 64-proc. wzrost wartości eksportu do Izraela, która w 2016 r. wyniosła 14 mln EUR. Eksport na Ukrainę zwiększył się o 75% do 10 mln EUR.
 
W przypadku krajów Ameryki Pn. największym pod względem wartości odbiorcą produktów mleczarskich z Polski był rynek kubański, gdzie trafiły produkty o łącznej wartości 12 mln EUR, tj. o 26% mniejszej niż w 2015 r. Eksport do Stanów Zjednoczonych zwiększył się natomiast o 19% do 8,8 mln EUR, a do Kanady spadł o 37% do 1,5 mln EUR. Największym nabywcą z Ameryki Pd. była natomiast Kolumbia, która zakupiła z Polski produkty mleczarskie o wartości 3 mln EUR.
 
Wśród pięćdziesięciu największych pod względem wartości, pozaunijnych odbiorców produktów mleczarskich z Polski, największa dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano do Kataru (250%), Kambodży (210%) oraz Omanu (134%).
 
Wg wstępnych danych MF (za MRiRW) w przypadku eksportu poszczególnych produktów mleczarskich na rynki pozaunijne w 2016 r. najbardziej dynamicznie wzrosła wartość sprzedaży masła - o 72%. Eksport mleka płynnego wzrósł o 33%, jogurtów i napojów fermentowanych o 11%. Spadła natomiast wartość eksportu mleka w proszku (o 36%), serwatki (o 26%) oraz serów i twarogów (o 4%).


Tagi:
źródło: