Rynek produktów zbożowych

W marcu 2017 r., w stosunku do z poprzedniego miesiąca, wzrósł eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż, w tym szczególnie mąk i słodu.

Rynek produktów zbożowych
Zwiększył się również wywóz produktów przetworzonych. W przywozie także zaobserwowano dynamiczny wzrost obrotów.
 
Przemysłowe przemiały zbóż, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zwiększyły się o 16,7%, efektem czego wzrosła produkcja mąk oraz pozostałych produktów zbożowych. Więcej wyprodukowano też pasz dla zwierząt.
 
Jak zauważa Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w kwietniu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem minimalnie wzrosły ceny zbytu większości produktów zbożowych z wyjątkiem kaszy jęczmiennej, która potaniała i chleba, gdzie ceny pozostały niezmienne. W handlu detalicznym zmalały ceny mąki, ceny chleba nie zmieniły się, a ceny pozostałych produktów minimalnie zwiększyły się. Ceny większości pasz nieznacznie spadły z wyjątkiem mieszanki dla kurcząt i bydła dorosłego.


Tagi:
źródło: