przemiał zbóż i strony powiązane

 • 2020-02-06

  Krajowa produkcja ważniejszych wyrobów przetwórstwa zbóż

  Przetwórstwo spożywcze

  Przemysłowe przemiały zbóż od 2011 r. wykazują tendencję wzrostową, co wynika ze wzrastającej produkcji mąki.

 • 2019-12-13

  Produkcja przetworów zbożowych

  Przetwórstwo spożywcze

  Przemysłowe przemiały zbóż od 2011 r. wykazują trend zwyżkowy, co wynika z wzrastającej produkcji mąki.

 • 2019-04-23

  Spadek eksportu zbóż

  Zboża

  W styczniu 2019 r. z Polski wyeksportowano 205 tys. t ziarna zbóż w odniesieniu do 213 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 51 tys. t pszenicy wobec 28 tys. t w grudniu 2018 r., 32 tys. t żyta względem 28 tys. t, 86 tys. t kukurydzy w stosunku do 103 tys. t i mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2019-03-26

  Spadek eksportu zboża

  Zboża

  W grudniu 2018 r. z Polski wysłano 213 tys. t ziarna zbóż względem 488 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 28 tys. t pszenicy wobec 236 tys. t, 28 tys. t żyta w stosunku do 36 tys. t, 103 tys. t kukurydzy w odniesieniu do 164 tys. t, 8 tys. t jęczmienia w porównaniu do 9 tys. t i mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2019-01-23

  Większy eksport zbóż i jego produktów

  Zboża

  W październiku 2018 r. z Polski wywieziono 574 tys. ton ziarna zbóż w stosunku do 456 tys. ton w poprzednim miesiącu.

 • 2018-12-02

  Eksport polskich zbóż i ich produktów

  Zboża

  W sierpniu 2018 r. z Polski wywieziono 459 tys. t ziarna zbóż względem 286 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 211 tys. t pszenicy, 85 tys. t żyta, 57 tys. t kukurydzy, 21 tys. t jęczmienia i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Przywóz wyniósł 102 tys. t, w odniesieniu do 103 tys. t w poprzednim miesiącu. Wzrósł import pszenicy i żyta, a pozostałych zbóż zmalał.

 • 2018-10-29

  Przetwórstwo spożywcze zbóż

  Zboża

  Przemysłowe przemiały zbóż w lipcu 2018 r., minimalnie się obniżyły.

 • 2018-04-19

  Handel zbożem i jego produktami

  Zboża

  W styczniu 2018 r. na krajowym rynku, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, w skupie potaniały pszenica o 1,2%, żyto o 2,6% i jęczmień o 0,4%, a kukurydza podrożała o 1,3%.

 • 2018-02-14

  Handel polskim zbożem i jego produktami

  Zboża

  W listopadzie minionego roku z Polski wyeksportowano 577 tys. ton ziarna zbóż, względem 507 tys. ton w poprzednim miesiącu, w tym 256 tys. ton pszenicy, 216 tys. ton kukurydzy, 57 ton żyta, a także mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2017-09-26

  Nieznaczne pogorszenie wyników finansowych branży młynarskiej

  Przetwórstwo spożywcze

  W I półroczu br. warunki rynkowe dla przedsiębiorstw z sektora przemiału zbóż były mniej korzystne niż w 2016 r., choć nadal lepsze niż w latach 2012-2014.

 • 2017-06-30

  Rynek produktów zbożowych

  Przetwórstwo spożywcze

  W marcu 2017 r., w stosunku do z poprzedniego miesiąca, wzrósł eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż, w tym szczególnie mąk i słodu.

 • 2013-11-05

  Skup i handel zbożem w Polsce (sezon 2012/2013)

  Zboża

  W zakończonym sezonie 2012/2013 zakupiono w Polsce zboża podstawowe w ilości 6,8 mln ton, co oznacza wzrost o 5% w obrębie sezonu – podają Wiesław Łopaciuk i Magdalena Bodył z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2013-10-07

  Skup i handel zbożem w Polsce

  Zboża

  Jak podaje Marcin Krzemiński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sezonie 2012/2013 zakupiono 6,8 mln ton zbóż podstawowych, czyli o 5% więcej niż w sezonie poprzedzającym.