Więcej substancji dopuszczonych dla rolnictwa ekologicznego

W dniu 30 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym KE (L116//8) ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji UE/673/2016 z dnia 29 kwietnia br. zmieniające rozporządzenie WE/889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady WE/834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w stosunku do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Więcej substancji dopuszczonych dla rolnictwa ekologicznego

Jak podaje FAMMU/FAPA, rozporządzenie uzupełnia listę substancji o 39 nowych, które mogą być stosowane w produkcji ekologicznej po uprzedniej ich ocenie grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej – EGTOP.
 
Przepisy weszły w życie 7 maja br., przy czym nie obejmuje to wyjątków z art. 2. Zdaniem DG Agri prace nad zmianami trwały dwa lata, umożliwiają szybsze zmiany w przyszłości i upraszczają działalność sektora ekologicznego.
 
Komisja zaproponowała w marcu 2013 roku zmiany prawodawstwa ekologicznego z marca 2007 roku, tj. dotyczące produkcji, marketingu i handlu. Do wstępnego konsensusu doszło w Radzie w czerwcu 2015 roku, a kolejnego (ComAgri PE) w październiku 2015 roku. Wkrótce może dojść do ostatecznych ustaleń owej kwestii.Tagi:
źródło: