| Autor: redakcja3

Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.07.2018)

Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 1-8.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Zmalały ceny śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.07.2018)

Ceny rzepaku, śruty, oleju i makuchu

Towar

Cena
[zł/t]

Tygodniowa zmiana ceny [%]

Roczna zmiana ceny [%]

 

08.07.2018

01.07.2018

09.07.2017

 

 

Nasiona rzepaku

1540

1537

1614

0,2

-4,6

Olej rzepakowy rafinowany

3229

3205

3658

0,7

-11,7

Śruta rzepakowa

893

927

812

-3,7

10,0

Makuch rzepakowy

959

977

920

-1,8

4,2

 

W analizowanym czasie śruta rzepakowa kosztowała mniej o 3,7%, a więc 893 zł/t względem 927 zł/t tydzień wcześniej. W porównaniu do czerwca 2017 r., kiedy to notowano 812 zł/t, ceny tego surowca zwiększyły się o 10,0%.
 
Z danych zebranych przez resort rolnictwa wynika, iż w omawianym okresie stawki sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanegospadły wzrosły o 0,7% do 3229 zł/t. Z kolei w perspektywie roku ceny tego produktu są niższe o 11,7%.
 
Przez tydzień nasiona rzepaku wzrosły o 0,2%t, rosąc  z 1537 zł/t do 1540 zł/t. W porównywalnym okresie w 2017 r. za rzepak rolnicy mogli uzyskać 1614 zł/t.
 
W okresie od 1 do 8 lipca 2018 r. na rynku roślin oleistych w Polsce odnotowano wzrost średniej ceny makuchu rzepakowego. Przed tygodniem tonę sprzedawano za 977 zł/t, w dniu 8 lipca br. cena ta zmalała o 1,8% i wyniosła 959 zł/t. W skali roku ceny wzrosły o 4,2%.


Tagi:
źródło: