| Autor: redakcja1

UE odpowiada za produkcję jedynie 6% nasion oleistych na świecie

Unia Europejska nie jest znaczącym producentem nasion oleistych w skali globu, a w sezonie 2016/2017 udział tego ugrupowania w światowej produkcji zmalał z 6,4% do 5,9%.

UE odpowiada za produkcję jedynie 6% nasion oleistych na świecie
Biorąc jednak pod uwagę produkcję rzepaku i słonecznika, tj. dwóch podstawowych upraw oleistych w Unii, ich udziały są tradycyjnie dużo wyższe. W przypadku rzepaku kraje Unii dostarczą w tym sezonie 33% światowej produkcji. Unia jest pierwszym na świecie jego producentem przed Kanadą. W przypadku słonecznika w sezonie 2016/2017 udział UE będzie na poziomie 18%, co oznacza trzecie miejsce w globalnej produkcji po Ukrainie i Rosji. Unijna produkcja soi jest marginalna i stanowi jedynie ułamek procenta ilości produkowanej na świecie. Dla Polski Unia Europejska była ważnym partnerem w handlu oleistymi. Do UE, a po wstąpieniu wewnątrz Unii, Polska eksportuje głównie rzepak, olej i śrutę rzepakową oraz margaryny, a importuje śrutę i olej sojowy, olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, margaryny oraz mączki rybne.
 
W 2016 roku unijna produkcja oleistych jest zdaniem COCERAL o 5% mniejsza niż przed rokiem. W UE-28 wyprodukowano mniej rzepaku, ale więcej słonecznika oraz soi wobec 2015 roku. W 2016 roku produkcja nasion oleistych w 28 krajach Unii wraz z Chorwacją, która wstąpiła do UE od 1 lipca 2013 roku oceniana jest na 30,5 mln ton względem 32,1 mln ton rok wcześniej. Areał uprawy trzech najważniejszych w UE roślin oleistych – rzepaku, słonecznika i soi w porównaniu do 2015 r. zmniejszył się z 11,351 mln ha do 11,336 mln ha, a średni plon z 2,83 t/ha do 2,69 t/ha.
 
Rzepak
 
W 2016 roku Coceral ocenia produkcję rzepaku w 28 krajach Unii Europejskiej na poziomie 19,94 mln ton, czyli o 11% mniej niż w 2015 roku. W 2016 r. państwach starej Unii, a więc UE-15 jego produkcja zmalała o 14,9% do 12,34 mln ton, natomiast w nowych państwach członkowskich UE-13 spadła o 3,6% do 7,6 mln ton. Gdyby nie brać pod uwagę Bułgarii i Rumunii, które wstąpiły do UE od początku 2007 roku oraz Chorwacji, to produkcja rzepaku w UE-10 zmniejszyłaby się w 2016 r. o 13,3% do 5,47 mln ton. Zdaniem FAMMU/FAPA do redukcji wyników zbiorów w UE-13 przyczyniły się zniżki zbiorów kilku państw oprócz Węgier, Rep. Czeskiej, Słowenii oraz państw bałkańskich, tj. Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Najbardziej zmalały zbiory w Polsce o 33%, na Litwie o 26%, w Estonii o 11% oraz Łotwie o 6%. W Rumunii i Bułgarii w sumie wyprodukowano w zeszłym roku 2 mln ton wobec 1,5 mln ton rok wcześniej.
 
Największym producentem rzepaku w UE -13 tradycyjnie była Polska – 2,1 mln ton. Na drugim miejscu znalazła się Republika Czeska - 1,3 mln ton. Trzecie miejsce zajęła Rumunia, która w 2016 r. zebrała 1,5 mln ton rzepaku wobec 1,1 mln ton rok wcześniej. Na czwartej pozycji należy wymienić Węgry z produkcją 0,8 mln ton.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: