| Autor: redakcja1

Rynek rzepaku w sezonie 2014/2015

W sezonie 2014/2015 podaż nasion rzepaku w krajach Unii Europejskiej prawdopodobnie wzrośnie do rekordowego poziomu 27,4 mln ton, a więc o 6% więcej w odniesieniu do poprzedniego sezonu – podaje FAMMU/FAPA.

Rynek rzepaku w sezonie 2014/2015

Podaż rzepaku

Podaż zwiększy się przede wszystkim na skutek 13% zwyżki produkcji do 24,1 mln ton przy szacowanej obniżce importu. Jak wynika z danych, na początku lipca 2014 roku poziom zapasów początkowych wyniósł 0,9 mln ton. W wyniku nieznacznego przyrostu przerobu, do końca sezonu 2014/2015 zapasy powinny zwiększyć się dwukrotnie do 1,65 mln ton.

Import rzepaku z Ukrainy

W analizowanym sezonie zapowiada się o 33% mniejszy poziom importu rzepaku, a zatem będzie to 2,5 mln ton w stosunku do 3,7 mln ton w sezonie poprzednim. Kilka lat wcześniej większość sprowadzanego do Unii Europejskiej rzepaku pochodziło z Ukrainy, a kierunek ten w sezonie 2013/2014 ponownie zyskał na znaczeniu. W minionym roku ukraińskie zbiory rzepaku zmalały z 2,47 mln ton do 2,32 mln ton wobec 1,3 mln ton przed dwoma laty, tj. obniżył się potencjał eksportowy tego kraju.
 
Według danych, większość ukraińskiego eksportu trafia co roku do Wspólnoty w udziale od 70% do 95%, przy czym nie jest wiadome czy i w jakim stopniu eskalacja działań wojennych może przełożyć się na wysyłkę rzepaku po zbiorach 2014 roku.
 
W sezonie 2014/2015 ukraińskie zbiory pozwolą na wywóz surowca do produkcji oleju rzepakowego do końca sezonu w ilości 2 mln ton, czyli to spadek o 0,2 mln ton w odniesieniu do sezonu 2013/2014. Zmniejszenie się podaży rzepaku z WNP i wzrost produkcji w UE28 powinny przełożyć się na obniżenie importu rzepaku z Ukrainy w sezonie 2014/2015.

Eksport rzepaku

Eksport rzepaku z UE do krajów trzecich w sezonie 2014/15 może za sprawą wyższej podaży znaleźć się na rekordowym poziomie 610 tys. ton, tj. ponad dwukrotnie więcej niż poziomu w poprzednim sezonie. Wywóz rzepaku z Unii Europejskiej od sezonu 2002/2003 był na relatywnie niskim poziomie z uwagi na stosunkowo duży popyt wewnętrzny napędzany przede wszystkim zapotrzebowaniem do produkcji biodiesla.

Przerób rzepaku

W sezonie 2014/2015 przerób rzepaku w UE-28 zapowiada się na rekordowym poziomie 24,2 mln ton, a zatem to o 0,59 mln ton więcej niż sezon wcześniej. Wielkość przerobu będzie wynikać z produkcji oleju rzepakowego w ilości 10,1 mln ton.
 
Według analityków FAMMU/FAPA, sezon 2014/2015 może przynieść nieznaczną zniżkę importu soi z 14 mln ton do 13,8 mln ton w wyniku wzrostu podaży rzepaku. W Unii Europejskiej w sezonie 2014/2015 prognozuje się mniejszą produkcję słonecznika z 9 mln ton do 8,8 mln ton, co przełoży się na spadek podaży oraz przerobu tego ziarna.Tagi:
źródło: