| Autor: redakcja1

Rynek rzepaku w sezonie 2016/2017. Podaż spadnie do 25 mln ton, import zwiększy się o 400 tys. ton

W sezonie 2016/2017 podaż nasion rzepaku w krajach Unii Europejskiej zmaleje do 25,4 mln ton, a więc to o 5% mniej w porównaniu z sezonem 2015/2016 oraz poniżej rekordowego pod względem produkcji i podaży sezonu 2014/2015 – podaje FAMMU/FAPA.

Rynek rzepaku w sezonie 2016/2017. Podaż spadnie do 25 mln ton, import zwiększy się o 400 tys. ton

Rynek rzepaku w sezonie 2016/2017

Podaż obniży się głównie na skutek 5% spadku produkcji do 21,2 mln ton przy oczekiwanym niewielkim spadku importu. W sezonie 2016/17 (na początku lipca 2016 roku) poziom zapasów początkowych znajdował się na średnio wysokim poziomie około 1,1 mln ton. Na skutek spadku produkcji do końca sezonu 2016/17 zapasy powinny się zmniejszyć do około 0,8 mln ton.
 
W sezonie 2016/2017, po ubiegłorocznej zwyżce, zapowiada się o 12% mniejszy poziom importu rzepaku, prawdopodobnie do 3 mln ton względem 3,4 mln ton sezon wcześniej.
 
Kilka lat wcześniej większość sprowadzanego do Unii rzepaku pochodziło z Ukrainy, a w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 kierunek ten ponownie zyskał na znaczeniu. W tych sezonach przywóz z Ukrainy przeważał w odniesieniu do dostaw z Australii. W 2015 roku ukraińskie zbiory rzepaku zmalały z 2,3 mln ton do 1,8 mln ton. W 2016 zbiory wschodniego sąsiada przewidywane są na 1,2-1,3 mln ton, a więc znowu obniży się potencjał wywozowy tego kraju. Tym bardziej w 2008 rekordowe zbiory na Ukrainie w granicy 2,9 mln ton pozwoliły na rekordowe dostawy do Unii 2,3 mln ton rzepaku.
 
Większość ukraińskiego wywozu trafia co roku do Unii - 70%-95%. W sezonie 2015/2016 ukraińskie zbiory pozwoliły na wysyłkę surowca do produkcji oleju rzepakowego w granicy 1,4 mln ton, a więc to mniej o 0,5 mln ton względem sezonu 2014/2015 na skutek spadku podaży oraz wzrostu popytu wewnętrznego. W sezonie 2016/2017 wywóz ten w wyniku zniżki produkcji jeszcze zmaleje prawdopodobnie do 0,9-1 mln ton. Efektem może być mniejszy import do Unii z Ukrainy z 1,1 mln ton do 0,7 mln ton.
 
W wyniku braków podaży rzepaku z Ukrainy w sezonie 2015/2016 oraz 2016/2017 ilościowo przeważały i nadal będą dostawy z Australii. W sezonie 2016/2017 przywóz z Australii powinien znaleźć się w granicy 1,9 mln ton względem 1,6 mln ton sezon wcześniej. Zakup z Kanady szacowany jest na 0,35 mln ton w odniesieniu do 0,44 mln ton.
 
Eksport rzepaku z UE w sezonie 2016/2017 może na skutek obniżenia podaży znaleźć się na mniejszym poziomie 220 tys. ton, a więc to 39% mniej niż w poprzednim sezonie 2015/2016. Wywóz rzepaku z Unii od sezonu 2002/2003 był na relatywnie małym poziomie z uwagi na stosunkowo duży popyt wewnętrzny, napędzany zwłaszcza zapotrzebowaniem do produkcji biodiesla.
 
W sezonie 2016/2017 przerób rzepaku w UE-28 zapowiada się na niższym o 0,8 mln ton do 23,5 mln ton. Mniejszy poziom przerobu będzie skutkować mniejszą produkcją oleju rzepakowego.
 
Sezon 2014/2015 przyniósł nieznaczny wzrost importu soi do UE z 13,7 mln ton do 14,4 mln ton. Sezon 2015/2016 nie utrzymał zwyżkowego trendu, a przywóz prawdopodobnie będzie w granicy 14,3 mln ton. W sezonie 2016/2017 niedobory rzepaku mogą przyczynić się do stabilizacji lub minimalnego wzrostu wwozu soi.
 
W Unii w sezonie 2015/2016 szacuje się zniżkę produkcji słonecznika z 9 mln ton do 7,6 mln ton, co skutkowało spadkiem podaży oraz przerobu słonecznika. Zmalała więc produkcja i podaż oleju słonecznikowego. W sezonie 2016/2017 prognozowany jest wzrost produkcji słonecznika do 8,4 mln ton, co przyczyni się do zwyżki podaży i poziomu jego przerobu.


Tagi:
źródło: