| Autor: redakcja11

Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z owocówką śliwkóweczką oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

Śliwom zagraża owocówka śliwkóweczka
 Owocówka śliwkóweczka
 
Początek wylotu motyli obserwuje się najczęściej w pierwszej połowie maja, a ich lot trwa do połowy lipca. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie, przy temperaturze powyżej 12 st. C rozpoczynają składanie jaj. Okres rozwoju jaj wynosi średnio 8-10 dni. Na 1-2 dni przed wylęgiem gąsienic, przez osłonkę jaja widać czarną główkę gąsienicy, co nazywamy stadium „czarnej główki”.

Lot motyli II pokolenia rozpoczyna się najczęściej w II dekadzie lipca i trwa nawet do końca września.

Okres składania jaj jest bardzo długi – trwa od II połowy lipca aż do końca sierpnia, czasem nawet dłużej. Pokolenie letnie jest liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego.
 
Ustalenie początku lotów motyli i jego dynamiki odbywa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych wystawianych w sadzie, tj. 1 pułapka na 3 ha sadu wystawione na początku maja. Z kolei obserwacje prowadzi się do końca sierpnia.
 
Jeśli zatem w sadach śliw występują  1-2 jaja lub świeże wgryzy średnio w próbie 100 zawiązków czy owoców to należy dokonać zabiegu zwalczającego za pomocą insektycydów. 

W celu zwalczenia I pokolenia owocówki śliwkóweczki oprysk wykonuje się w fazie „czarnej główki”, a więc po upływie około 3 tygodni od rozpoczęcia się regularnego lotu motyli. Termin ten najczęściej przypada w I lub II dekadzie czerwca, choć czasami nawet wcześniej. Przy przedłużającym się intensywnym locie motyli wykonuje się ponowny zabieg.

Zabieg zwalczający II pokolenie przeprowadza się również po upływie około 2-3 tygodni od momentu systematycznego zwiększania się liczby odłowionych w pułapce feromonowej motyli, czyli najczęściej w drugiej połowie lipca lub I dekadzie sierpnia i ewentualnie na późnych odmianach – po 2 tygodniach powtarza się go.

Jednakże zalecane jest przeprowadzenie oprysków dopiero wtedy gdy metody biologiczne, agrotechniczne i hodowlane zawiodą.

Pierwsze plantacje zaatakowane przez tego szkodnika w tym roku znajdują się w województwie: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim


Tagi:
źródło: