| Autor: redakcja1

III Pomorskie Forum Nasienne

W dniu 22 lutego 2016 roku w Kościerzynie odbyło się Pomorskie Forum Nasienne. Wydarzenie zorganizowano już po raz trzeci. Celem Konferencji było przedstawienie roli i znaczenia stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji rolniczej.

III Pomorskie Forum Nasienne

III Pomorskie Forum Nasienne

Część merytoryczną spotkania poprzedziła miła uroczystość. Oficjalnie ogłoszono i nagrodzono zwycięzcę konkursu „Dla wytrwałych”. Konkurs polega na zebraniu 11 kuponów konkursowych, które po naklejeniu na kartkę pocztową tworzą obrazek. Zwycięzcą konkursu za 2015 rok został Aleksander Flisikowski z powiatu kartuskiego. Nagrodę główną – rower, wręczył Aleksander Mach, Dyrektor PODR w Gdańsku.
 
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił aktualną informację o stanie ozimin na terenie województwa pomorskiego oraz omówił korzyści wynikające ze stosowania do siewu kwalifikowanego materiału siewnego. Zaznaczył, że materiał siewny jest nośnikiem postępu biologicznego, który zapewnia najtańszy sposób poprawienia dochodów, tj. wielkości plonów i jakości pozyskanego ziarna. Z kolei prof. Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił zagadnienia związane ze stosowaniem uproszczeń w uprawie roślin bobowatych oraz ich wpływ na plonowanie, co w obecnych czasach jest bardzo ważne ze względu na niską dochodowość produkcji rolniczej i wysokie koszty zakupu środków do produkcji. Dr Elżbieta Małuszyńska z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie omówiła problemy związane z magazynowaniem materiału siewnego. Ważną kwestią dotyczącą produkcji materiału siewnego metodami ekologicznymi zajęła się dr Urszula Sołtysiak. Krzysztof Jaszczak, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Gdyni, omówił zmiany przepisów obowiązujących od 2016 roku rolników ubiegających się o dotacje z tytułu siewu i sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.
 
Konferencja była także okazją do przedstawienia wyników plonowania doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Lubaniu oraz Listy Odmian Zalecanych na 2016 rok w województwie pomorskim.
 
- Aby określić przydatność odmiany do siewu na danym terenie,  prowadzi się badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mówi Aleksander Mach, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. - Takie doświadczenia mają miejsce także w województwie pomorskim i prowadzi je m.in. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Efekty tych badań są bardzo ważne dla rolników. Corocznie opracowywana jest lista zalecanych odmian  zbóż, rzepaku, ziemniaków oraz roślin bobowatych. Uwzględnia ona m.in plonowanie, odporność na choroby, mrozoodporność oraz przydatność do przetwórstwa w okresie co najmniej trzyletnich badań.
 
Podczas Forum rolnicy mogli zaopatrzyć się w sprzęt do produkcji rolnej, a także w  kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy czołowych firm na rynku.Tagi:
źródło: