| Autor: redakcja1

Pogłowie świń spadło aż o 12% do 10,24 mln ton

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2016 r. liczyło 10 239,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z porównywalnym okresem 2015 roku zniżkę o 12%. Zaobserwowano spadek pogłowia we wszystkich grupach, w tym prosiąt o 11,7%, warchlaków o 9,4%, świń na ubój - tuczników o 13,4% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 15,9%.

Pogłowie świń spadło aż o 12% do 10,24 mln ton

Pogłowie trzody chlewnej


Na początku czerwca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10 239,4 tys. sztuk i było mniejsze o 1 400,4 tys. sztuk - 12% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2015 r., a w odniesieniu do liczebności stada świń w marcu 2016 r. – większe o 52 tys. sztuk - 0,5%.
 
Stado loch na chów zmalało w porównaniu z końcem marca 2016 r. o 9,4 tys. sztuk - 1,2% do 797,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zwiększyło się o 6,7 tys. sztuk - 1,2% do 547,7 tys. sztuk. Wobec czerwca 2015 r. liczba loch na chów obniżyła się o 149,6 tys. sztuk - 15,8%, w tym macior prośnych o 92,7 tys. sztuk - 14,5%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej łącznie udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2016 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 27%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,4%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 36,7%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,9%:
    • lochy na chów razem – 7,8%,
      • lochy prośne – 5,3%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2015 r. zmniejszył się udział grupy trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 0,6 p. proc. i grupy trzody chlewnej przeznaczonej na chów o wadze 50 kg i więcej o 0,4 p. proc., z kolei wzrósł udział prosiąt o 0,1 p. proc. oraz warchlaków o 0,8 p. proc.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: