| Autor: redakcja1

Propozycja budowy wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów wieprzowych

Mając na uwadze obecną sytuację na polskim rynku wieprzowiny, spowodowaną negatywnym wpływem na ten rynek embarga rosyjskiego oraz konsekwencje afrykańskiego pomoru świń, jak również konieczność zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora wieprzowiny i lepszego wykorzystywania możliwości sprzedaży polskich produktów mięsnych na rynkach europejskich i światowych, Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi zwrócił się z prośbą o podjęcie wspólnych i efektywnych działań mających na celu zbudowanie wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów mięsnych.

Propozycja budowy wspólnej platformy sprzedaży polskich produktów wieprzowych

Wspólna platforma sprzedaży polskich produktów wieprzowych

Mając na uwadze strukturę przetwórstwa mięsa czerwonego w Polsce inicjatywa taka jest niezbędna dla utrzymania dobrej pozycji w handlu zagranicznym i funkcjonowania branży na zliberalizowanym rynku.
 
Minister podkreślił, że podejmowane dotychczas przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na forum organów Unii Europejskiej działania dotyczące potrzeby wprowadzenia w ramach obowiązującej wspólnej polityki rolnej adekwatnych do sytuacji działań stabilizujących rynek wieprzowiny, z zastosowaniem dopłat do prywatnego przechowywania i refundacji wywozowych, z uwagi na brak wystarczającego poparcia ze strony pozostałych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej w tym zakresie, jak dotychczas nie są możliwe do zrealizowania. Minister przypomiał, że podejmuje również konkretne działania o charakterze długofalowym, skierowane na poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków zbytu.
 
Jednocześnie resort poinformował, że wsparcie finansowe sektora mięsnego ze strony UE ukierunkowane jest coraz bardziej na współfinansowanie promocji na rynki trzecie, a nie bezpośrednio dla przetwórstwa czy producentów żywca. Ponadto podkreślono, że sfinansowanie mechanizmów wsparcia sektora ze środków krajowych nie jest możliwe poza środkami w ramach pomocy de minimis.
 
Przedstawiając powyższe, Minister wyraził nadzieję na rzetelną ocenę obecnej sytuacji na rynku mięsa, w tym możliwości sprostania polskiego przetwórstwa mięsa wzrastającej konkurencji na rynkach zagranicznych oraz przekonanie, że wspólne działanie jest konieczne, gotowość podjęcia środków zależnych bezpośrednio od samej branży, w sytuacji ograniczonego wsparcia ze strony UE, będzie bowiem decydować o jej realnym i długotrwałym przygotowaniu na okresy dekoniunktury, w tym wywoływane również stosunkami polityczno — gospodarczymi na poziomie globalnym.


Tagi:
źródło: