| Autor: redakcja3

Stanowisko KRIR ws. afrykańskiego pomoru świń

W związku z informacją o uzyskaniu dodatnich wyników badań na obecność przeciwciał oraz materiału genetycznego wirusa ASF u padłego dzika powodującego afrykański pomór świń, znalezionego w powiecie sokólskim w dniu 18 lutego 2014 r., co ma wpływ na drastyczną sytuację na rynku trzody chlewnej, w dniu 21 lutego 2014 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o podjęcie przez Radę Ministrów na najbliższym posiedzeniu decyzji o objęciu polskich producentów specjalną pomocą finansową w celu likwidacji skutków, niezawinionej przez rolników, sytuacji na rynku wieprzowiny.

Stanowisko KRIR ws. afrykańskiego pomoru świń

W efekcie wiadomości o wystąpieniu na terytorium Polski wirusa ASF, na rynku wieprzowiny nastąpił nagły, nieuzasadniony spadek cen, z 6,20 – 5,70 zł za kg do poziomu 4,0 – 3,60 zł za kg, z tendencją spadkową.

Ponadto, np. w powiecie łosickim, i w wielu innych przylegających do miejsca, gdzie wykryty został wirus ASF wprowadzono zakaz przemieszczania zwierząt, co przy braku w tym powiecie ubojni spowodowało, że rolnicy zostali pozbawieni możliwości zbycia zwierząt, nawet po drastycznie niskich cenach. To samo dotyczy wielu gospodarstw z woj. podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Co więcej, panuje chaos informacyjny w tym zakresie, nie tylko nie ma szerokiej kampanii dla społeczeństwa, że spożycie mięsa wieprzowego jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi (ponieważ wirus nie jest szkodliwy dla ludzi), ale także brak jest informacji dla rolników z konkretnymi wskazówkami, co powinni zrobić w rejonach zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF oraz o koniecznej pomocy Rządu w tym zakresie. W wielu przypadkach powiatowi lekarze weterynarii podejmują różne, często sprzeczne decyzje.

Ponadto, przetwórcy i eksporterzy zderzyli się z ogromnym problemem zakazu importu z Polski przez Rosję czy Chiny, co ma również ogromny wpływ na cenę mięsa na rynku krajowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o specjalną pomoc dla tych producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczuwają skutki wystąpienia wirusa ASF w Polsce, ale także przedstawienie przez Pana Premiera tej sprawy na Radzie Europy wspomagając działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby Unia Europejska wyasygnowała środki konieczne do podjęcia nadzwyczajnych środków wpierania na rynku wieprzowiny, o których mowa jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych, tak jak było to w przypadku producentów warzyw po wystąpieniu bakterii E.coli, producentów drobiu po wystąpieniu wirusa ptasiej grypy czy producentów wołowiny po wystąpieniu choroby gąbczastego zwyrodnienia mózgu (BSE).

Samorząd rolniczy zawnioskował również do Rządu o specjalną kampanię informacyjną dla społeczeństwa oraz działania dyplomatyczne, które mogłyby wpłynąć na uregulowanie rynku wewnętrznego i zewnętrznego.

Należałoby również wziąć pod uwagę wyasygnowanie środków z budżetu krajowego na podjęcie odpowiednich kroków w celu zredukowania populacji dzików, która w ostatnim czasie znacznie się zwiększyła i powoduje nie tylko duże szkody łowieckie w uprawach, a także dziki są nosicielami wirusa ASF.

Wystąpienie Zarządu KRIR przekazane również zostało do wiadomości do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi oraz Ministra Środowiska.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!