| Autor: redakcja1

Niekorzystne ceny wczesnych ziemniaków w kwietniu 2017 r.

Kwiecień, z wyjątkiem pierwszej dekady, był bardzo trudny dla plantatorów ziemniaków wczesnych w Polsce.

Niekorzystne ceny wczesnych ziemniaków w kwietniu 2017 r.

Ceny ziemniaków w Polsce


Spadki temperatur do minus 5-6 st. C praktycznie w całym kraju spowodowały straty w uprawach ziemniaków bardzo wczesnych. Lokalnie, gdzie zniżki temperatur były największe, niektóre plantacje zostały zniszczone.
 
Jak zauważa Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jedynie uprawy, które były zabezpieczone podwójnie, agrowłókniną i folią przetrwały przymrozki w dosyć dobrej kondycji. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę nasadzenia ziemniaków na późny zbiór też mogą być zakończone później niż w latach poprzednich.
 
Spadki temperatur nie przełożyły się na zwyżkę cen. Zapotrzebowanie jest niskie, zapasy duże, a popyt na ziemniaki z przeznaczeniem na eksport minimalny. W dużym hurcie ceny wynoszą 330-430 zł/t. Jak wynika z danych MRiRW, średni poziom cen ziemniaków w kwietniu wyniósł 0,74 zł/kg względem 0,95 zł/kg w porównywalnym okresie 2016 r.
 
Nieznacznie zwiększyły się ceny na rynkach hurtowych, a średni ich poziom wynosił 0,64 zł/kg wobec 0,81 zł/kg w końcu kwietnia 2016 r. W Broniszach ziemniaki oferowano w cenie 0,50-0,82 zł/kg, w Lublinie 0,70-0,80 zł/kg, w Poznaniu 0,53-0,67 zł/kg, we Wrocławiu 0,60-0,80 zł/kg, w Łodzi 0,47-0,80 zł/kg, a w Kaliszu jak zwykle było najtaniej, bo zaledwie 0,40-0,47 zł/kg. Na giełdach towarowych oferowane są także ziemniaki sprowadzane „młode” w cenie 2,40-3,75 zł/kg. Z kolei nie ma w ofercie przywożonych ziemniaków z zeszłorocznych zbiorów, co może wskazywać na bardzo niewielki import w tym sezonie.


Tagi:
źródło: