| Autor: redakcja1

Mniejszy obszar upraw ziemniaków

Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 r. jest o 9% niższy od zeszłorocznego i wynosi 300 tys. ha.

Mniejszy obszar upraw ziemniaków
Szacuje się, że plony ziemniaków w 2018 roku wyniosą 248 dt/ha i będą mniejsze o 11% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków ocenia się na 7,4 mln t, a więc o 19% mniej od zbiorów w 2017 r.
 
Ceny ziemniaków w Polsce w tym sezonie utrzymują się na poziomie sporo większym od zeszłorocznego, a na rynku zwiększa się presja na dalszy ich wzrost, co w okresie głównego zbioru zwykle nie ma miejsca. Rynek dyskontuje bowiem płynące z całej Europy informacje o bardzo słabych zbiorach ziemniaków w tym roku. Na rynku przeważają ziemniaki o drobnych bulwach poniżej 50 mm.
 
Producenci, którzy dysponują ziemniakami dobrej jakości, o większym kalibrażu zwiększają ceny w swoich ofertach. Zwyżka cen może spowodować obniżkę zapotrzebowania, ale producenci wstrzymują się jednak ze sprzedażą, licząc na duże wzrosty zimą i wiosną. Jednak są kupcy na ziemniaki, w tym także importerzy z Węgier i Rumunii, którzy akceptują i te większe ceny. Tradycyjnie utrzymuje się również wysyłka do Mołdawii.
 
Aktualnie ziemniaki w dużym hurcie w Polsce są zazwyczaj oferowane w cenach z przedziału 0,50- 0,65 zł/kg, chociaż są też oferty na poziomie 0,46 zł/kg, tj. w okolicach Sieradza. Ziemniaki dostarczane do sieci handlowych osiągają 0,70 zł/kg. Poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w pierwszym tygodniu października wyniósł 0,78 zł/kg i był o ponad 60% większy w porównaniu z tym samym czasem w dwóch poprzednich latach, ale w stosunku do początku października 2015 r. były to poziom wyższy jedynie o 5%. Krajowe ziemniaki w Broniszach uzyskały cenę 0,80-1,00 zł/kg, Łodzi 0,53-0,87 zł/kg, Poznaniu 0,67-0,93 zł/kg, Lublinie 0,80-0,90 zł/kg, Rzeszowie i we Wrocławiu 0,60-0,80 zł/kg.
 
W najbliższych tygodniach rynek ziemniaków w Polsce w dalszym ciągu będzie pod presją zapotrzebowania, co może skutkować wzrostem cen, który może być złagodzony, jeśli pogoda nadal będzie sprzyjać wykopkom.


Tagi:
źródło: