| Autor: redakcja1

Rynek ziemniaków w Polsce w 2016 r.

W 2016 roku powierzchnia upraw ziemniaków oceniona została na 307 tys. ha, czyli wyższym niż w roku 2015 było to 300 tys. ha. W okresie ostatnich 3 lat powierzchnia upraw kształtuje się na poziomie 300 tys. ha. Jednak w odniesieniu do średniej wielkości z lat 2001-2005 to już prawie trzykrotna zniżka, natomiast w stosunku do lat dziewięćdziesiątych w Polsce zmniejszono powierzchnię upraw aż ponad czterokrotnie.

Rynek ziemniaków w Polsce w 2016 r.

Rynek ziemniaków w Polsce w 2016 r.


W 2016 roku oczekiwane zbiory ziemniaków - szacunek z końca listopada – to 9,1 mln ton (o 0,3 mln ton więcej niż oficjalne szacunki GUS z grudnia). To zdecydowany wzrost wobec wcześniejszych bardzo niekorzystnych zbiorów na poziomie 6,31 mln ton. Wzrost produkcji to wynik między innymi nieco większej powierzchni upraw, postępująca profesjonalizacja produkcji oraz korzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji.
 
W 2016 roku lepsze były także plony ziemniaków w Polsce - oszacowane zostały na prawie 30 t/ha i określone jako rekordowe wobec lat wcześniejszych. W poprzednim roku plony wynosiły mniej, bo 21 t/ha. Dla porównania średnia plonów z lat 2001-2005 oraz 1996 – 2000 wynosiła 18,1 t/ha.
 
Jak wskazuje FAMMU/FAPA, w ostatnich latach notuje się stabilizację plonów w Polsce, podobną sytuację od kilku lat obserwuje się w innych krajach Unii Europejskiej, przy czym stabilizacja tam dotyczy znacznie lepszych wyników plonowania. Absolutnym liderem są takie kraje jak Belgia, Holandia, Francja czy Niemcy gdzie średnioroczny poziom plonów waha się w granicach 45 - 50 ton/ha. Przeciętne plonowanie ziemniaków dla wszystkich 28 członków Unii Europejskiej w 2015 roku to 35 ton/ha.
 
W sezonie 2015/2016 obroty rynkowe ziemniakami wyniosły ponad 4,09 mln ton i będą tym samym o 1% mniejsze niż w poprzednim sezonie. Przewiduje się natomiast z uwagi na bardzo sprzyjające zbiory, że w sezonie 2016/2017 zwiększą się obroty rynkowe do 4,47 mln ton, tj. 10% zwyżka. W omawianym okresie wzrośnie przerób ziemniaków na skrobię, susze i spirytus, więcej również ziemniaków skierowane zostanie też do przetwórstwa w postaci frytek czy chipsów.
 
W omawianym sezonie z powodu większej, krajowej produkcji większe będzie zarówno przemysłowe wykorzystanie ziemniaków – jak i ich konsumpcja i sprzedaż do bezpośredniego spożycia. W sezonie 2016/2017 do bezpośredniej konsumpcji na rynek skierowane zostanie 2 mln ton ziemniaków, czyli bardzo zbliżona ilość do sezonu wcześniejszego. Poziom samozaopatrzenia będzie zbliżony do poprzedniosezonowego i wyniesie 1,1 mln ton.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!