| Autor: redakcja1

Spożycie ziemniaków i ich przetworów

Konsumpcja ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresowym trendem spadkowym, niezależnie od poziomu cen na rynku.

Spożycie ziemniaków i ich przetworów
W sezonie 2016/2017, mimo sporej zniżki cen, dobrej jakości i potanienia ziemniaków wobec ich podstawowych substytutów, tj. przetworów ziemniaczanych i artykułów zbożowych, bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych zmalało do 77,5 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 4,5 kg - 5,5% w porównaniu z sezonem 2015/2016.
 
Spadkowej tendencji konsumpcji ziemniaków świeżych towarzyszy systematyczny wzrost spożycia przetworów ziemniaczanych, pod wpływem zwiększającej się siły nabywczej ludności, utrwalania się nowych wzorców żywieniowych, a także szerokiej oferty przetworów krajowych i importowanych.
 
Jak zauważa Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sezonie 2016/2017 bilansowa konsumpcja przetworów w ekwiwalencie ziemniaków wyniosła prawie 20 kg/mieszkańca, a udział przetworów w ogólnym spożyciu ziemniaków przekroczył 20%, ale nadal był o połowę mniejszy niż w krajach zachodnich, gdzie sięga 40%.
 
Całkowita krajowa konsumpcja ziemniaków zarówno świeżych i przetworzonych w sezonie 2016/2017 wyniosła 97 kg/mieszkańca i była o 3 kg mniejsza niż w sezonie poprzednim, a w stosunku do okresu sprzed dziesięciu lat (sezon 2006/07) zniżka ta wyniosła 24 kg/mieszkańca - 20%.
 
W sezonie 2017/2018 bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych przypuszczalnie ponownie zmaleje do 96 kg/mieszkańca, co oznacza że na cele konsumpcyjne skierowane zostanie 3,7 mln ton ziemniaków, w tym 2,9 mln. ton w formie nieprzetworzonej, a 0,8 mln ton będą stanowić przetwory ziemniaczane.


Tagi:
źródło: