| Autor: redakcja1

Rynek ziemniaków w UE

Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa, ceny ziemniaków w krajowym skupie do bezpośredniego spożycia w październiku 2014 roku zmalały. Średnia cena w pierwszych trzech tygodniach tego miesiąca wynosiła przeciętnie 0,30 zł/kg i była mniejsza o 19 proc. niż w poprzednim miesiącu i o 54 proc. niż przed rokiem.

Rynek ziemniaków w UE

Ceny ziemniaków

Jak wskazują analitycy Banku BGŻ na krajowych rynkach hurtowych ziemniaki w w tym samym czasie rok wcześniej potaniały w podobnym stopniu, bo o 55 proc.

Zniżki cen obserwuje się także w zachodnich krajach Wspólnoty. Zgodnie z informacjami Potato Council, ceny ziemniaków w Wlk. Brytanii w pierwszych trzech tygodniach października tego roku zmniejszyły się o 2,4 proc. do 116,25 funtów za tonę, tym samym były o 20% niższe niż przed rokiem.
 
W Niemczech obniżki były jeszcze większe. Według notowań Agricultural Market Information Company (AMI) ceny ziemniaków od producenta w połowie października zmalały o 70-75 proc. w skali roku i wynosiły 6-7 euro/dt. Natomiast w Hiszpanii, na co wskazują dane Ministerstwa Rolnictwa w tym kraju, ceny tych warzyw w 42 tygodniu 2014 roku były o 55 proc. niższe niż w analogicznym okresie w 2013 roku i wynosiły 0,09 euro/kg.

Wysoka podaż ziemniaków

Przyczyną obniżek cen na rynkach zagranicznych jest zdecydowanie większa podaż ziemniaków w odniesieniu do roku poprzedniego. NEPG (North-Western European Potato Growers) wskazuje, że w sumie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii tegoroczne zbiory ziemniaków będą o 12,1 proc. większe niż w roku poprzednim, a także o 10,5 proc. wyższe niż w minionym pięcioleciu, uzyskując poziom 27 mln ton. Kluczowa może być zwyżka produkcji w Niemczech, które są czołowym producentem w UE-28. IERiGŻ-PIB powołując się na dane World Potato Markets podaje, że tegoroczne zbiory tych niemieckich warzyw w tym kraju mogą być najwyższe od 15 lat i wynieść blisko 11,5 mln ton.
 
Wzrost produkcji w krajach zachodniej UE wywołany jest z jednej strony zwiększonym areałem nasadzeń ziemniaków, a z drugiej, z wyższym plonowaniem. NEPG przewiduje wstępnie, że powierzchnia upraw w omawianych krajach wzrośnie w ujęciu rocznym o 3,1 proc., w tym najwięcej w Belgii o 6,5%. Plonowanie ziemniaków będzie w tych krajach aż o 8,7 proc. większe niż przed rokiem. Niemniej jednak, wzrostów wydajności oczekuje się w większości krajów europejskich.

Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej (Mars Bulletin) przeciętnie w całej Unii Europejskiej plony ziemniaków prawdopodobnie będą większe o 5,9 proc.


Tagi:
źródło: