| Autor: redakcja1

Wzrost areału upraw ziemniaków w krajach NEPG

Jak wynika szacunków NEPG obejmującego: Niemcy, Francję, Holandię, Wielką Brytanię i Belgię, areał uprawy ziemniaków jadalnych z wykluczeniem sadzeniaków i skrobiowych w tych krajach wyniesie w 2017 r. 572,5 tys. ha i będzie o 3,6% - 20 tys. ha wyższy niż w 2016 r., w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat będzie to zwyżka o 7,2%.

Wzrost areału upraw ziemniaków w krajach NEPG
Przy ostrożnych ocenach plonów na poziomie 479 dt/ha, tj. średnia z ostatnich pięciu lat, szacuje się zbiory ziemniaków w UE-5 na 27,4 mln ton, a więc o 11,6% więcej. Największy wzrost produkcji tych warzyw jest prognozowany w Belgii o 22%, we Francji o 16,5% i w Holandii o 15%, a nieco niższy w Niemczech o 5% i Wielkiej Brytanii o 4%.
 
Jak zauważa Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przewidywania zbiorów na tym etapie wegetacji, przy czym w niektórych krajach trwa jeszcze sadzenie ziemniaków mogą być obarczone dużym błędem ze względu na dużą zależność plonów od warunków pogodowych w późniejszym okresie wegetacji, w tym szczególnie od wystarczającej ilości wody w glebie.
 
Z uwagi na utrzymującą się wysoką dynamikę produkcji i wywozu przetworów spożywczych z ziemniaków, w tym przede wszystkim frytek), oczekuje się znaczącego wzrostu zapotrzebowanie na ziemniaki do przetwórstwa. W Belgii, która w UE jest największym producentem przetworów spożywczych z ziemniaków, przemysł ziemniaczany przetworzył w 2016 r. 4,4 mln ton surowca, tj. o 11 procent więcej niż rok wcześniej.
 
W innych krajach NEPG popyt na ziemniaki do przetwórstwa również systematycznie rośnie. Tak więc, mimo spodziewanego dużego wzrostu produkcji, ceny ziemniaków do przetwórstwa w Europie Zachodniej mogą być w 2017 r. stosunkowo wysokie.


Tagi:
źródło: