| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków w 2018 roku

Wysokie temperatury powietrza z bardzo dużym deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem w minionym roku, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków.

Zbiory ziemniaków w 2018 roku
Wykopki ziemniaków rozpoczęto w sierpniu, a zakończono w drugiej dekadzie października. Jakość bulw ziemniaka z zeszłorocznych zbiorów jest gorsza niż w roku wcześniejszym, z dużym udziałem bulw drobnych i zdeformowanych.
 
Na podstawie danych GUS ocenia się, że areał uprawy ziemniaków w 2018 r. była mniejsza niż rok wcześniej o 9% i wyniosła 300 tys. ha. Plony ziemniaków w zeszłym roku oceniono na 251 dt/ha, czyli mniej o 28 dt/ha - 10%. Zbiory ziemniaków zostały oszacowane na 7,5 mln t, a zatem to spadek o 18%.Tagi:
źródło: