| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków w Polsce

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były niezbyt sprzyjające dla upraw ziemniaka.

Zbiory ziemniaków w Polsce
Ze względu na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Przewiduje się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie przeciętna.

W zależności od uprawianej odmiany, rodzaju gleby, stosowanej agrotechniki oraz warunków pogodowych panujących w danym rejonie kraju należy liczyć się z dużym udziałem bulw porażonych parchem, ospowatością, zdeformowanych, spękanych, drobnych i nadgniłych.

Areał uprawy ziemniaków ocenia się na ponad 0,2 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w 2021 roku wyniosą 300 dt/ha i będą mniejsze o 14% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków przewiduje się na 7,1 mln t, czyli mniej od zbiorów zeszłorocznych o 10%.


Tagi:
źródło: