| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków w Polsce

Warunki wegetacji – od posadzenia do końca września były niezbyt sprzyjające dla upraw ziemniaka. Bardzo chłody maj spowodował wydłużone i nierównomierne wschody roślin.

Zbiory ziemniaków w Polsce
W dalszym okresie wegetacji, ze względu na nierównomierny rozkład opadów, tj. w ciągu sezonu wegetacyjnego na plantacjach ziemniaka notowano zarówno suszę, jak i nadmiar opadów oraz różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji był różny. Plonowanie roślin ziemniaka było więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie. Ocenia się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów jest przeciętna.

Obszar uprawy ziemniaków przewiduje się na ponad 0,2 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków wyniosą 300 dt/ha i będą niższe od zeszłorocznych o 47 dt/ha, czyli o 14%. Zbiory ziemniaków prognozuje się na 7,1 mln t, tj. o 10% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.


Tagi:
źródło: