| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były zróżnicowane dla upraw ziemniaka.

Zbiory ziemniaków

Chłodna pogoda w czasie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin.

Występujące od drugiej połowy maja opady deszczu poprawiły stan plantacji.

Zróżnicowane warunki pogodowe w następnych miesiącach spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany.

Ze względu na występujący rejonami spory niedobór opadów deszczu, nierównomierny ich rozkład, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie.

Powierzchnię uprawy ziemniaków w 2022 r. ocenia się na 0,2 mln ha.

Szacuje się, że plony ziemniaków w tym roku wyniosą 308 dt/ha i będą większe o 3% od zeszłorocznych.


Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 6,1 mln t, a więc mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 15%.Tagi:
źródło: