| Autor: redakcja1

Ceny ważniejszych produktów rolnych w lipcu 2022 r.

W lipcu 2022 r. cena pszenicy w skupie spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego o 6,6%, ale była wyższa niż przed rokiem o 81,7%.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w lipcu 2022 r.
Na targowiskach za dt pszenicy płacono 174,33 zł, czyli mniej o 2,9% niż w czerwcu br., ale więcej o 64,7% niż w lipcu ubiegłego roku. Cena żyta w skupie wyniosła 126,99 zł za dt i była niższa o 7,5% niż w czerwcu br., choć wyższa o 83,5% niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta zmalała w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,1%, ale zwiększyła się w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 70%.

W lipcu 2022 r. cenę ziemniaków w skupie obniżono w porównaniu z czerwcem br. o 12,1%, ale podwyższono o 6,9% w ujęciu roku. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 138,94 zł, czyli mniej o 9,3% niż w poprzednim miesiącu, ale o 34,7% więcej niż przed rokiem.

Cena skupu żywca wołowego spadła o 1,8% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, ale była większa o 44,9% niż przed rokiem. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 9,58 zł za kg, a zatem mniej o 11,5% niż w czerwcu br., więcej natomiast niż w lipcu 2021 r. o 34,9%.

W lipcu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie była wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z tym samym okresem minionego roku – odpowiednio o 4,1% i o 41,4%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,93 zł, a więc mniej o 6,9% niż w czerwcu br., ale więcej o 10,4% niż w lipcu 2021 r.

Cena skupu drobiu rzeźnego wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,7%, a także w porównaniu z lipcem minionego roku o 43%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 233,67 zł, czyli o 2,9% więcej niż w czerwcu 2022 r. i o 56,4% więcej niż przed rokiem.


 


Tagi:
źródło: