| Autor: redakcja1

Ceny ważniejszych produktów rolnych we wrześniu 2020 r.

We wrześniu 2020 r. ceny pszenicy w skupie - 71,38 zł/dt wzrosły zarówno w odniesieniu do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku - odpowiednio o 4,4% i 8,1%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,86 zł/dt, a więc mniej zarówno w porównaniu z sierpniem br. o 0,1% jak i z sierpniem roku ubiegłego o 4,5 %.

Ceny ważniejszych produktów rolnych we wrześniu 2020 r.
Za żyto w skupie płacono 56,21 zł/dt, czyli o 9,9% więcej niż w sierpniu br., jednak cena ta była mniejsza niż przed rokiem o 0,9%. We wrześniu żyto podrożało także w obrocie targowiskowym o 0,6%, gdzie za 1 dt płacono 66,26 zł. W ujęciu roku cena żyta na targowiskach pozostawała nadal niższa o 8,4%.
 
We wrześniu 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono 32,48 zł/dt. W obrębie miesiąca obniżka cen wyniosła 19,6%, a w skali roku - 23%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach - 111,36 zł/dt zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim o 9,3%, jak i wrześniem minionego roku o 50,7%.
 
Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się w granicy 6,40 zł/kg i była większa niż w sierpniu br. o 4,2%, a w obrębie roku o 6,5%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,08 zł/kg, a więc o 4,3% więcej niż w sierpniu br. i o 7,6% niż przed rokiem.
 
We wrześniu br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,74 zł/kg i była mniejsza zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o 5,7% i 20,1%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,55 zł, czyli mniej o 0,9% niż przed miesiącem i 8% niż przed rokiem.
 
Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 1,1% do poziomu 3,51 zł/kg, jednak były niższe o 12,6% w odniesieniu do porównywalnego miesiąca poprzedniego roku.
 
We wrześniu 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 138,17 zł, a zatem więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,7%, jak i z wrześniem ubiegłego roku o 5,3%.


Tagi:
źródło: