| Autor: redakcja1

GUS - Ceny produktów rolnych w lutym 2023 roku

W raporcie z 22.03.2023 Główny Urząd Statystyczny informuje, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,4% (-6,7% w styczniu), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 31,2%).

GUS - Ceny produktów rolnych w lutym 2023 roku

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W lutym 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych. Wyższe były ceny żywca rzeźnego w skupie oraz ziemniaków na obu rynkach.

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku w lutym 2023 r. zanotowano wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem żyta w skupie. Najbardziej podrożały żywiec wieprzowy w skupie oraz żywiec wołowy na targowiskach.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w lutym 2023 r.

W lutym 2023 r. cena pszenicy w skupie (128,95 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,2%), ale była wyższa w skali roku (o 2,0%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 158,91 zł za dt, tj. o 4,2% taniej niż w styczniu br., natomiast o 15,9% drożej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Cena żyta w skupie wyniosła 101,25 zł za dt i była niższa zarówno w porównaniu ze styczniem br. (o 5,9%), jak i z lutym 2022 r. (o 8,3%). W obrocie targowiskowym cena żyta (129,24 zł za dt) spadła w skali miesiąca (o 2,8%), natomiast wzrosła w skali roku (o 23,3%).

W lutym 2023 r. za ziemniaki w skupie płacono 105,01 zł za dt, tj. o 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 29,9% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Na targowiskach cena ziemniaków (175,47 zł za dt) była wyższa zarówno w stosunkudo stycznia br. (o 0,8%), jak i w porównaniu z lutym 2022 r. (o 20,7%).

Cena żywca wołowego w skupie (10,94 zł za kg) wzrosła w skali miesiąca (o 0,3%), jak i w skali roku (o 12,0%). Na targowiskach cena żywca wołowego (10,71 zł za kg) spadła w porównaniu ze styczniem br. (o 4,7%), ale była wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (o 39,5%).

W lutym 2023 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 8,37 zł za kg, tj. o 10,3% więcej niż przed miesiącem i o 90,2% więcej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,31 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do stycznia br. (o 1,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (o 27,9%).

Za hl mleka płacono w skupie 227,40 zł, tj. o 7,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 23,4% więcej niż w lutym 2022 r.


Tagi:
źródło: