| Autor: redakcja1

GUS - Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w styczniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 6,7%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły (o 34,5%).

GUS - Ceny produktów rolnych w styczniu 2023 r.
Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach:

W styczniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych. Wyższe były jedynie ceny kukurydzy w skupie i ziemniaków na obu rynkach oraz żywca wołowego oraz owsa na targowiskach. W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku w styczniu 2023 r. zanotowano znaczny wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych z wyjątkiem żyta w skupie. Najbardziej podrożały żywiec wieprzowy w skupie oraz żywiec wołowy na targowiskach.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w styczniu 2023 r.

W styczniu 2023 r. cena pszenicy w skupie (134,57 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 8,2%), ale była wyższa w skali roku (o 5,2%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 165,80 zł za dt, tj. o 2,2% taniej niż w grudniu 2022 r., natomiast o 22,8% drożej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Cena żyta w skupie wyniosła 107,61 zł za dt i była niższa w zarówno w porównaniu z grudniem 2022 r. (o 6,8%) jak i ze styczniem 2022 r. (o 2,6%). W obrocie targowiskowym cena żyta (132,98 zł za dt) spadła w skali miesiąca (o 1,9%), natomiast wzrosła w skali roku (o 30,1%).

W styczniu 2023 r. za ziemniaki w skupie płacono 101,10 zł za dt, tj. o 2,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 33,8% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Na tak duży wzrost cen miał wpływ skup droższych ziemniaków późnych, których udział w skupie wyniósł ponad 67%. Na targowiskach cena ziemniaków (174,16 zł za dt) była wyższa zarówno w stosunku do grudnia 2022 r. (o 0,5%), jak i w porównaniu z styczniem 2022 r. (o 19,4%).

Cena żywca wołowego w skupie (10,90 zł za kg) nieco spadła w skali miesiąca (o 0,2%), ale wzrosła w skali roku (o 13,6%). Na targowiskach cena żywca wołowego (11,24 zł za kg) wzrosła tak w stosunku do grudnia 2022 r. (o 7,0%), jak i do analogicznego okresu 2022 r. (o 48,1%).

W styczniu 2023 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 7,59 zł za kg i była o 3,6% niższa niż w grudniu 2022 r., ale o 67,2% wyższa niż w styczniu 2022 r.

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,23 zł za kg) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,4%), ale wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. (o 30,8%).

Za hl mleka płacono w skupie 245,53 zł, tj. o 10,9% mniej niż w grudniu 2022 r., ale o 34,2% więcej niż styczniu 2022 r.


Tagi:
źródło: