| Autor: redakcja1

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych przeważały mięso i przetwory mięsne.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń–maj 2022 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 37% większe niż rok wcześniej i wyniosły 3,7 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości wysyłki miały: mięso drobiowe - 43% i 1,6 mld EUR, mięso wołowe - 23% i 842 mln EUR, przetwory mięsne - 23% i 834 mln EUR oraz mięso wieprzowe - 9% i 317 mln EUR. Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był relatywnie nieznaczny i stanowił po około 1% udziału w przychodach z wywozu produktów mięsnych z Polski.

Drugą pod kątem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których całkowita sprzedaż, w porównaniu z okresem styczeń–maj 2021 r., zwiększyła się o 20% do 2,3 mld EUR. W analizowanej grupie towarowej przychody z wysyłki ziarna zbóż wyniosły blisko 1,0 mld EUR. W strukturze wolumenu wywozu 3 mln ton ziarna zbóż kukurydza stanowiła 54% i 1,6 mln ton, pszenica – 29% i 885 tys. ton, a żyto i jęczmień – po 6% i odpowiednio 135 tys. ton oraz 121 tys. ton.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym - 2,4 mln ton i 79% wywiezionego ziarna. W okresie styczeń–maj 2022 r. ziarno kukurydzy wywożono przede wszystkim do Niemiec 853 tys. ton i 53% eksportu tego ziarna, Niderlandów - 215 tys. ton i 13% oraz Wielkiej Brytanii - 133 tys. ton i 8%. Odbiorcą pszenicy były szczególnie Niemcy - 384 tys. ton i 43% eksportu tego ziarna, Nigeria - 99 tys. ton i 11% oraz RPA - 93 tys. ton i 11%. Głównym kierunkiem wysyłki żyta z Polski były Niemcy - 123 tys. ton i 91% wywozu tego ziarna, a jęczmienia – Niemcy - 56 tys. ton i 46% oraz Algieria - 31 tys. ton i 25%.
 


Tagi:
źródło: